Nordlandssykehuset i Bodø klager Avisa Nordland inn til PFU.
Nordlandssykehuset i Bodø klager Avisa Nordland inn til PFU. (Bilde: Tommy Angelsen / Scanpix)

20 siders PFU-klage mot Avisa Nordland for «celleprøvesaken». Anklages for faktafeil, usaklighet og bevisste utelatelser

Må svare for seg etter nye runder med omtale av saken, som har ført til en omfattende klage fra Nordlandssykehuset.

De seneste åra har Avisa Nordland en rekke ganger omtalt den såkalte «celleprøvesaken», som avslørte omfattende svikt i diagnosistering og metoder for å avdekke livmorhalskreft ved Nordlandssykehuset. Journalist Siri Gulliksen fikk også Svarte Nattas-prisen høsten 2015 for saken. 

Men saken har også møtt motstand og motbør, og nå kommer en ny runde med omtale opp for Pressens faglige utvalg: 

Sykehuset har klaget inn fem artikler publisert i perioden desember 2016 til februar 2017, som har vært publisert på nett, papir og noen også i Amedias eAvis Rix

Nordlandssykehuset anfører i klagen at «Avisa Nordland har i tre år gitt Nordlandssykehuset skylden for at kvinner utviklet livmorhalskreft», og mener dette også gjelder de innklagede artiklene. 

I klagen hevdes det blant annet at de nå omtalte pasienthistoriene ikke hadde noe med Nordlandssykehuset å gjøre, at det er en rekke faktafeil i artiklene - og at AN skal ha utelatt sentrale og avgjørende faktaopplysninger.

Avisa omtalte blant annet en pasient som aldri var behandlet der, men sykehuset mener det av artikkelen etterlates et inntrykk av at hun var det. 

 

- Utelot sentrale opplysninger

Avisa beskyldes også for å utelate opplysninger om at politiet henla de omtalte sakene, og forklaringer fra Fylkesmannen på hvorfor sykehuset ikke hadde brutt kravet til forsvarlighet. 

Videre hevder klager at de ikke fikk tilstrekkelig anledning til samtidig imøtegåelse, samt at feil ikke ble rettet godt nok. 

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.
Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen. Foto: Avisa Nordland

Klagen er også omtalt på AN.no, hvor sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen kommer med en knapp kommentar: 

- Klagen er mottatt og den er til vurdering. Vi skal håndtere klagen overfor PFU. De er derfor ikke riktig av meg å kommentere innholdet i klagen nå.

 

  • I en tidlig versjon av denne artikkelen ble celleprøvesaken satt i sammenheng med den mye omtalte Kunda-saken, hvor AN i 2014 ble dømt i Høyesterett for æreskrenkelser. Disse sakene har imidlertid ingenting med hverandre å gjøre, bortsett fra at begge berører Nordlandssykehuset. Medier24 beklager feilen, som nå er rettet. 
Til toppen