MEDIEKRISE?
MEDIEKRISE? (Foto: Yayimages.com)

70.000 kroner til forskning på adblock og nedbemanning

«Sommerkonferansestipendet» til UiS og Gimlekollen.

Sommerkonferansen, den årlige journalistikkkonferansen i Agder og Stavanger, lyste tidligere i år ut et stipend på 70.000 kroner til forskning på «mediekrisen».

Nå er tildelingen gjort, og på Sommerkonferansen.no melder konferansen - som arrangeres i et samarbeid mellom lokallagene til Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening - at pengene deles i to. Det betyr 35.000 kroner til hver av disse prosjektene:

  • Adblock – konsekvenser, bruk og mediestrategiske mottrekk til annonseblokkeringsverktøy (Espen Reiss Mathiesen og Sigmund Trageton – UiS)
  • Nedbemanning – Hvordan opplever journalistene som ble igjen at nedbemanningen påvirker journalistikken? (Liv Iren Hognestad og Hilde Kristin Dahlstrøm – Gimlekollen)

Stipendet ble lyst ut av Stavanger Journalistlag, Agder Journalistlag og Rogaland og Agder Redaktørforening, med støtte fra Vederlagsfondet og Seniorklubben.

Begge prosjektene skal presenteres på Sommerkonferansen 28. til 29. august.

I utlysningsteksten til stipendene het det:

Prosjektene bør ha lokal tilknytning, og kan ha både historisk og framtidsrettet vinkling. Eksempler kan være å sammenlikne og analysere de økonomiske og redaksjonelle strategiene til mediehusene for å se hva som virker/ikke virker, studere eiernes rolle, eller se på i hvilken grad krisen har hatt innvirkning på kulturen i mediehusene; stoffprioritering, vesentlighetskriterier, etikk, forholdet mellom redaksjon og merkantil avdeling m.m.

Både forskere, redaksjonelle medarbeidere og frilansere kan søke. Søknadene med prosjektforslag vil bli vurdert av en jury med representanter fra de lokale bidragsyterne. Det er en forutsetning at det eller de ferdige arbeidene skal kunne legges fram på Sommerkonferansen i Stavanger 28.- 29. august 2015, og der danne grunnlag for debatt. Resultatet kan presenteres i rapportform og/eller publiseres som nyhetsartikkel, reportasje, video e.l.

Til toppen