85 prosent av unge (13-18) mener de avslører om de blir lurt på nett: – Fare for at de overvurderer egen kompetanse
(Bilde: Amedia)

85 prosent av unge (13-18) mener de avslører om de blir lurt på nett: – Fare for at de overvurderer egen kompetanse

70 prosent av unge i samme aldersgruppe opplever at de er gode til å forstå informasjonen er sann eller falsk. 

Fredag offentliggjør Medietilsynet undersøkelsen Barn og medier 2018. Over 5000 barn og unge mellom 9 og 18 år, samt 2200 foreldre har svart på spørsmål om de unges medievaner. 

I undersøkelsen har de blant annet blitt spurt om deres forhold til kildekritikk. Ifølge en pressemelding fra Medietilsynet rapporterer 85 prosent av unge mellom 13 og 18 at de klarer å avsløre om noen forsøker å lure dem på nett. 70 prosent av unge i samme aldersgruppe opplever at de er gode til å forstå informasjonen er sann eller falsk. 

– Det er viktig å huske at dette er egenrapportering, og det er en fare for at de unge overvurderer sin egen kompetanse på dette feltet. Forskere som har fulgt ungdommers faktiske digitale atferd, har konkludert med at både navigasjonsferdigheter og evner til kildevurdering er på et foruroligende lavt nivå. Kildekritikk må derfor ha fokus både fra foreldre og i skolen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet ifølge pressemeldingen. 

 

Yngre barn har smarttelefon

Undersøkelsen dokumenterer også at stadig flere yngre barn har mobil. Ifølge pressemeldingen har nesten alle barn i 10-årsalderen smarttelefon. I 2016 hadde 67 prosent av 9 – 11-åringer egen smarttelefon, mens i 2018 er det hele 87 prosent.

Det øker tilgangen til ulike plattformer og medier. 

– I en stadig økende og mer uoversiktlig og fragmentert informasjonsflom, stilles det store krav til mediebrukernes kritiske medieforståelse. Dette tilsier at barn og unge fra tidlig alder trenger både kunnskap og veiledning, sier Velsand.

I pressemeldingen skriver Medietilsynet at 28 prosent har opplevd mobbing eller utestengelse på nett det siste året, ifølge undersøkelsen. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis. Bare halvparten av 9-18-åringer har sagt fra til noen om ubehagelige opplevelser digitalt, ifølge undersøkelsen. 

– Barn og unge rapporterer også at de synes foreldrene er for lite engasjert i deres digitale aktiviteter. Dette kan være en av årsakene til at mange ikke sier fra når de opplever noe negativt, sier Velsand.

 

– Følger utviklingen

Medietilsynet har gjennomført undersøkelsen Barn og medier annethvert år siden 2003.

– På den måten kan vi følge utviklingen og endringene i de unges medievaner over tid, sier Mari Velsand ifølge pressemeldingen. 

I pressemeldingen skrive medietilsynet at barn og medier-undersøkelsen omfatter mange temaer knyttet til barn og unges mediebruk, blant annet disse:
• Spill
• Porno på nett
• Seksuelle kommentarer og nakenbilder
• Deling av bilder og video
• Aldersgrenser
• Sosiale medier
• Mobbing
• Passord og personvern
• Kildekritikk

Til toppen