Lars Døvle Larssen, journalist Tønsbergs Blad og leder for Norsk Journalistlag i Amedia.
Lars Døvle Larssen, journalist Tønsbergs Blad og leder for Norsk Journalistlag i Amedia. (Foto: Gard L. Michalsen)

DEBATT

Å trekke seg fra Amedia-styret var det eneste riktige å gjøre

«Skal man gjøre en god jobb som styremedlem, må man ha innsyn i styrets arbeid over lengre tid», skriver Lars Døvle Larssen.

  • Endret

Hanne Lid (Parat Media), Eva Stenbro (Norsk Journalistlag) og Anne Rønningsbakk (Fellesforbundet) valgte nylig å fratre sine verv som ansattvalgte vararepresentanter til Amedias konsernstyre med øyeblikkelig virkning. Det var det eneste riktige å gjøre, og styret i Norsk Journalistlags konsernlag i Amedia støtter derfor avgjørelsen fullt ut.

Avgangen kom som en konsekvens av at konsernstyret kort tid i forveien hadde rullert styreinstruksen og valgt å holde fast ved at varamedlemmene ikke skal ha innsyn i styrets dokumenter, noe de hadde hatt helt frem til 2017. Riktignok gjøres det unntak for de styremøtene der varamedlemmene blir innkalt, men dette er ikke nok.

Skal man gjøre en god jobb som styremedlem, også når man er innkalt som vara, må man ha innsyn i styrets arbeid over lengre tid. Man må kjenne styresakenes historie og den sammenhengen de hører hjemme i. Derfor blir det ikke tilstrekkelig å få innsyn bare de gangene det måtte være forfall blant de faste, ansattvalgte styremedlemmene.

Styreleder André Støylen uttaler til Medier24 at «vi har etablerte system for å formidle informasjon fra konsernledelsen om ting som skal opp i styret og det som er viktig for konsernet ellers.» Han sikter åpenbart til konsernutvalget, som møtes foran hvert styremøte, og som består av de to konserntillitsvalgte (Stenbro og Rønningsbakk, som også var varamedlemmer), de tre faste ansattrepresentantene i konsernstyret og første vara (Lid). Men uten innsyn i styredokumentene er det i realiteten umulig for halvparten av medlemmene å forberede seg til møtene, og de er prisgitt det konsernledelsen måtte finne det for godt å dele av informasjon. Varamedlemmenes mangel på innsyn gjør det også vanskelig for de faste styremedlemmene å diskutere styresakene i konsernutvalget.

Det er skuffende at ikke styrets leder og aksjonærvalgte flertall ser det som viktig å ha godt skodde tillitsvalgte i den utfordrende perioden vi er inne i. Vi har opplevd gode lesertall under koronakrisen, men annonseomsetningen har lidd under nedstengningen. Vi deler fullt ut den bekymringen sentrale tillitsvalgte fra Handel og Kontor og Parat Media gir uttrykk for i sitt brev til konsernstyret nylig, der de viser til at mange av våre selgere fremdeles er permittert og at risikoen for å tape markedsandeler nå er meget stor. Det kan igjen bety permanente kostnadskutt og at journalistikken på lengre sikt blir skadelidende. En slik situasjon ønsker ingen av oss å havne i. Mer enn noen gang trenger vi derfor et styre, en konsernledelse og sentrale tillitsvalgte som evner å samarbeide og spille hverandre gode. Men en god tillitsvalgt er en informert tillitsvalgt. Derfor må vi begynne der, med innsyn og diskusjoner på et informert grunnlag.

Til toppen