Arkivfoto: Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU.
Arkivfoto: Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU. (Ole Alexander Saue)

PFU

Adressa ble ikke felt for sak om advokatsalærer

– Utvalgets konklusjon er at Adresseavisen etter en samlet vurdering ikke har brutt Vær Varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte.

På årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) var den første saken en klage fra advokat Elling André Lillefuhr på en sak fra februar 2019.

Adresseavisen publiserte i februar en artikkel med tittelen: «Trondheimsadvokat har fått skrape for rot med salær og saksbehandling», hvor den omtalte advokaten mener Adressa har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. 

Sekretariatet innstilte på brudd på punkt 3.2 - om opplysningskontroll og kildebredde - men flere utvalgsmedlemmer tok til orde om at de mente at en fellelse er for strengt. De konkluderte derfor med følgende: 

– Utvalgets konklusjon er at Adresseavisen etter en samlet vurdering ikke har brutt Vær Varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

Diskusjonen i utvalget var i hovedsak knyttet til en setning om at advokaten hadde 13 saker for klienten «på det tidspunktet han røk uklar med henne», noe som er unøyaktig, men utvalget konkluderte etter en kort diskusjon om at det ikke var dekning for å felle Adresseavisen, men at Adresseavisen går fri etter en samlet vurdering. 

 

I den innklagede saken kommer det fram at det er Advokatforeningens disiplinærnemnd som har gitt mannen en irettesettelse for å ikke ha holdt en av sine klienter oppdatert om kostnadene for sakene han representerte henne i.

Advokaten har klaget saken inn til PFU, ettersom han mener at Adressa valgte å publisere artikkelen til tross for at redaksjonen, før publisering, fikk forelagt bevis på at Disiplinærnemndens avgjørelse var basert på feil saksforhold/fakta, samt at han ikke har fått tilstrekkelig imøtegå konkrete påstander i saken og at premissene for intervjuet var uklare. 

Til toppen