Leder Alf Bjarne Johnsen i PFU, her sammen med jurymedlemmer 29. august 2018
Leder Alf Bjarne Johnsen i PFU, her sammen med jurymedlemmer 29. august 2018 (Ole Gunnar Onsøien)

Aftenposten frikjent i PFU etter stor klage fra vikar­byrået Orange Helse AS om «Paradise Papers»-sak

Selskapet klagde inn avisen på to punkter i Vær varsom-plakaten, men klagen førte ikke fram.

PFU behandlet i dag en klage fra Orange Helse AS mot Aftenposten. Selskapet mente at avisen hadde brutt to punkter i Vær varsom-plakaten, men PFU valgte å gå en annen vei.

- Aftenposten har ikke brutt god presseskikk, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Daglig leder i selskapet mente at Aftenposten, sammen med Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, har fremsatt insinuerende påstander og villedende informasjon om Orange Helse under fanen «Paradise Papers». 

I sin klage reagerte han på måten artiklene er skrevet på, og mener alt fra ordvalg til metodevalg og kildebruk er vinklet på en slik måte at leserne vil sitte igjen med inntrykk av at noe ulovlig eller feil har forekommet.

Også omfanget saken fikk, mener klager er med på å gi et slik inntrykk, het det i klagen, som mente at avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 (kildene) og punkt 4.1 (saklighet og omtanke).

Men utvalget valgte å gå en annen vei enn hva klager mente.

I sitt tilsvar under klagebehandlingen hevdet Aftenposten at de tydelig hadde slått fast at organiseringen av selskapet ikke er ulovlig, men at det er av vesentlig samfunnsmessig interesse å belyse hvordan offentlige midler brukes til å kjøpe tjenester fra et konsern som har valgt å organisere seg på denne måten.

Avisen mente klager måtte akseptere et slikt kritisk søkelys på sin virksomhet. Aftenposten mente de har drevet omfattende kontroll av opplysninger, og viser til en rekke kilder, både skriftlige og muntlige, deriblant klager. Avisen bemerket også at klager heller ikke har påpekt feil. Avisen viser ellers til at den har tatt hensyn for å svekke personfokuset på klager.

Til toppen