AFTENPOSTENS forside fredag 23. april.
AFTENPOSTENS forside fredag 23. april.

Aftenposten svarer på kritikk: - «1 av 100» er ikke noe vi har funnet på

REPLIKK: Men vi har aldri slått fast at tallene er absolutte, svarer avisa på kritikken fra Steingrim Wolland. 

  • Endret

I en kommentar med tittelen: «Lies, damn lies and statistics» viser advokat Steingrim Wolland til Aftenpostens saker om voldtekter.

Wolland slår fast at:

Slagordet «bare1avhundre» var som vanlig for godt til å være sant. Aftenposten burde forstå at forholdstallet «bare 1 av 100» er fullstendig ute av proporsjoner.

Tallene Aftenposten bruker er hentet fra NOU 2008:4 «Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling»

I et utdrag fra rapporten slås det fast at estimatet på voldtekter er usikkert og at følgende anslag er konservativt:

Når det gjelder omfanget av voldtekt, er utvalgets estimat at mellom 8000 og 16.000 personer opplever voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Dette er et konservativt anslag og viser med all tydelighet at voldtekt er et samfunnsproblem av betydelig størrelse.

Tallet 1 av 100 ble første gangen brukt av tidligere justisminister Storberget da han presenterte rapporten:

- Vi kan ikke leve med at færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt. Vi må gi bedre hjelp til ofre, få opp oppklaringsprosenten og forebygge bedre slik at færre opplever å få liv, helse og integritet ødelagt, i følge justisminister Knut Storberget.

Hvert år blir mellom 8000 og 16000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge.

Tallene er med andre ord verken dagsferske eller noe Aftenposten har funnet på.

Aftenposten har satt opp et regnestykke basert på anslagene i NOU’en. Vi er åpne om kildene våre og hva som er faktagrunnlaget og kildene bak tallet 1 av 100. Vi har i likhet med tallgrunnlaget til NOU-en aldri slått fast at tallet er absolutt. Regnestykket til Aftenposten er kvalitetsikret av SSBs statistikere på feltet.

Håkon Borud
Nyhetsredaktør Aftenposten

Lillian Vambheim
Featureredaktør Aftenposten

Se også grafikken fra Aftenpostens reportasjer i helga:

(Trykk på bildet for større versjon)

Fakta Bare1av100
Til toppen