Fra PFUs møte tirsdag 28. juni.
Fra PFUs møte tirsdag 28. juni. (Foto: Gard L. Michalsen)

Amta brøt god presseskikk da de skrev om at rådmannen i Nesodden havnet i håndgemeng

Felt for både fakta og overskrift.

Pressens Faglige Utvalg har felt Akershus Amtstidende (Amta) for punktene 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten. I utgangspunktet ønsket sekretariatet å felle avisen for 4.4, men utvalget skjerpet fellelsen.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Vær varsom-plakaten

Bakgrunnen for klagen er at avisen skrev onsdag 24. august «Anmeldt for vold» på forsiden av avisen. Tittelen var presentert med et bilde av rådmannen i Nesodden med ingressen:

«Et møte i Tangenten 30. mai i år utartet i munnhoggeri og håndgemeng. En tidligere ansatt har nå anmeldt Nesoddens rådmann [navn] til politiet for vold», sto det i ingressen.

Klageren er rådmannen og ordføreren i Nesodden kommune. I klagen anføres det at påklagd publisering blander sammen anmeldelsen mot rådmannen som person, og funksjonen rådmannen har. I tillegg mener klager at Amta insinuerte at rådmannen var ansvarlig for en fryktkultur i kommunen, heter det i klagen, som ønsket å få prøvd saken i PFU med utgangspunkt i 3.2, 4.1, 4,3, 4.4, 4,5, 4,7, 4.14 og 4.15.

Ordføreren og rådmannen klager på 3.2 med følgende begrunnelse:

«Klager anfører at de to vitnene til den påståtte voldshendelsen, etter eget utsagn, aldri ble kontaktet av Amta i forbindelse med påklagd artikkel. Ifølge klager er dette lite forenlig med journalistens påstand i artikkelen om at avisa hadde «fått innblikk i sakens hele og fulle tyngde». Det bemerkes også at anmeldelsen ble henlagt 7. september 2016 med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

På dette punktet svarte Amta med:

«Amta mener å ha hatt et godt nok kildegrunnlag, men at dette er vanskelig å dokumentere pga. kildevern. Redaksjonen medgir at formuleringen om at avisen hadde innblikk i sakens hele og fulle tyngde, var upresis».

Til toppen