Kim Riseth, enleder i Namdalsavisa.
Kim Riseth, enleder i Namdalsavisa. (Foto: Namdalsavisa)

Amedia «satser i nord, øst og vest». Hva da med Namsos, Røros og Kristiansund?

- Vi føler oss satset på, forsikrer Kim Riseth i Namdalsavisa.

Forrige uke ble det kjent at Amedia selger tre lokale mediehus til Adresseavisen. Det var snakk om Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen.

- Salget kommer som følge av en strategisk vurdering av våre posisjoner i Trondheimsområdet. Amedias tre regionale kjerneområder ligger i nord, vest og øst. Trondheimsområdet inngår ikke i de strategiske satsingsområdene vi konsentrerer innsatsen vår rundt, sa konsernsjef Are Stokstad i pressemeldingen da (les hele på Amedia.no).

Hva med resten?

Men Amedia eier flere mediehus i trøndelagsfylkene og rett over grensa. Blant dem Namdalsavisa i Namsos, Arbeidets Rett på Røros, samt Tidens Krav og Aura Avis på Nordmøre.

Adresseavisens direktør Tove Nedreberg bekrefter til Medier24 at disse avisene ikke var en del av salgsforhandlingene.

Amedia ved konserndirektør Stig Finslo viser til vurderingene i pressemeldingen, på spørsmål fra Medier24.

- Salget var begrenset til de tre avisene i Trondheims-området, sier han.

Et trekk ved de tre avisene som ble solgt, er at de ikke har en lang tradisjon i arbeiderpressa og som Ap-avis. Derimot har både Namdalsavisa, Arbeidets Rett og Tidens Krav en lang og tildels partipolitisk historie bak seg.

- Har dette vært vektlagt i vurderingene av hvilke aviser dere var interessert i å selge?

– Salget var knyttet til en strategisk vurdering av de tre avisene og de områdene de dekker konkret. Vi redegjorde for disse i pressemeldingen som kom, sier Finslo.

- Uaktuell problemstilling

- Men du skjønner at spørsmålet kommer for eksempel for Namdalsavisa, når konsernsjefen sier at det skal satses i «nord, øst og vest»?

- Spørsmålet berører en helt uaktuell problemstilling, og er for øvrig av en type spørsmål som vi prinsipielt sett ikke svarer på. Men selvsagt satser vi også på Namdalsavisa og de avisene du nevner, det har også konsernsjef Stokstad formidlet ut til mediehusene, sier Finslo.

Han viser til at de tre nevnte mediehusene som ikke ble solgt, internt i Amedia sorterer under regioner som knyttes til enten nord, øst eller vest:

Namdalsavisa «styres» fra Bodø i en region «nord light», med navnet Midt. Arbeidets Rett sorterer under region Innlandet, sammen med en del av avisene i innlandsfylkene. Mens Tidens Krav er sin egen region «Nordvest», hvor Opdalingen tidligere lå under. Nå er det bare TK og Aura Avis igjen.

- Føler oss satset på

Redaktør og daglig leder Kim Riseth i Namdalsavisa sier til Medier24 at han forstår at spørsmålet ville komme, men er ikke bekymret:

- Den strategiske situasjonen er en helt annen rundt Trondheims-området, enn den er her i Namdalen. For både Stjørdalens blad og Malvik-bladet er Adressa den dominerende aktøren, og det er kanskje større naturlige synergier knyttet til dem å samarbeide med Adresseavisen enn oss, konstarerer Riseth.

Redaktøren bekrefter at han har fått forsikringer om at han fortsatt er et «satsingsområde», og viser til stadig utvikling av redaksjonelle tjenester, innhold og teknologi.

De tillitsvalgte deler også tryggheten til sjefredaktøren på Namsos, skal vi tro konserntillitsvalgt Eva Stenbro.

- Vi har spurt, og fått vite at det ikke skal selges andre aviser fra konsernet. Og da forventer jeg at det blir satset på de avisene som er igjen, sier Stenbro.

- Må samarbeide på tvers

NA-redaktør Kim Riseth viser samtidig til at Nordland er vel så viktig for Namdalsavisa, som Trondheim. Både formelt i forhold til konsernstrukturen opp mot Avisa Nordland, men også i folks hverdag:

- Vi har blant annet et nært samarbeid med Amedia-kollega Helgelendingen, og har gitt ut flere bilag sammen. En del kunder kommer fra flere steder i Helgeland, for å handle i Namsos, og det er tildels en felles bo- og arbeidsregion, sier Riseth.

Likevel har Namdalsavisa hatt et redaksjonelt samarbeid med Adresseavisen. Og vurderer det samme mot avisene i det frittstående Trønder-Avisa-konsernet.

Han tror slike samarbeid vil tvinge seg frem, uavhengig av region og konsern. Men mer utfra hva som er fornuftig:

- Konkurrenten er ikke lenger Polaris Media, men Google og Facebook. Vi ser på mulighet for samarbeid med Trønder-Avisa på en del områder. Vi tar utgangspunkt i vår posisjon og geografi, og tror det kan finnes måter for oss å samarbeide på til det beste for alle, sier Riseth.

Til toppen