Trond Giske er mediepolitiker for Arbeiderpartiet. Her fra Svarte Natta-konferansen i Tromsø vinteren 2019.
Trond Giske er mediepolitiker for Arbeiderpartiet. Her fra Svarte Natta-konferansen i Tromsø vinteren 2019. (Foto: NTB)

Arbeiderpartiet vil øke støtten til mediene med 180 millioner

– Arbeiderpartiets mål er sterke medier i hele Norge, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett kom regjeringen med en krisepakke til mediene på 300 millioner kroner. 

Fredag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett, hvor de går inn for å øke den samlede støtten til mediene med 180 millioner kroner. 

– Hver eneste journalist som blir permittert fra en avis må lønnes av staten uansett, gjennom NAV. Da er det mer fornuftig å legge penger inn i å støtte mediene og la journalister drive med det de skal: journalistikk. Staten får kostnaden uansett, sier mediepolitisk talsperson Trond Giske til Medier24. 

 

Slik vil de fordele pengene: 

  • 100 millioner mer til den foreslåtte kompensasjonsordningen for mediene
  • Nye tildelingskriterier: mediene får dekket inntil 80 prosent av tap av annonseinntekter i perioden 1/3-1/7-2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
  • 50 millioner i økt pressestøtte til aviser med opplag under 15.000 (pressestøtte og kompensasjon sees i sammenheng)
  • 30 millioner til annonsering for norsk reiseliv i norske medier

 

– Vinn-vinn-forslag

Giske peker spesielt på to grep. Det første er at de øker den totale summen for mediestøtte. Det andre handler om å endre kriteriene for kompensasjonsordningen, slik at den blir en annonsekompensasjonsordning – i tråd med ønsket fra blant annet MBL – heller enn en ordning som legger totalt omsetningsfall til grunn. 

– Vi vet at veldig mange medier ikke kommer til å komme innunder den ordningen slik den ser ut nå. Tapene er beregnet til i hvert fall det tredobbelte av de 300 millionene. Det andre er at vi også tar å endrer kriteriene og gjør det enklere å bli med i ordningen, forklarer Giske. 

Han peker også på de 30 millionene de setter av til annonsering for norsk reiseliv. 

– Norsk reiseliv trenger en boost nå – og dette kan også være viktige inntekter for landets aviser. Slik sett er dette et vinn-vinn-forslag, sier Giske. 

Arbeiderpartiet ber også regjeringen om å legge fram en ny vurdering av medieøkonomien, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for neste år. Statsbudsjettet legges fram i oktober. 

På spørsmål om hvor pengene skal hentes fra, svarer Giske at med tanke på den økte bruken av oljepenger er denne økningen på 180 millioner kroner «ikke engang et komma i budsjettsammenheng». 

Arbeiderpartiet legger fram sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett neste uke, ifølge Giske.  

Til toppen