Are Brean fortsetter som redaktør for legetidsskrift.
Are Brean fortsetter som redaktør for legetidsskrift. (Foto: Thomas Barstad Eckhoff, legeforeningen.no)

Are Brean fortsetter som redaktør for konfliktfylt legetidsskrift

Og nå skal de gjennomgå organiseringen.

Are Brean ble i vinter konstituert som redaktør for Tidsskriftet for den norske legeforening.

Denne uka ble han fast ansatt som ny redaktør. Tilsettingen skjedde under landsstyremøtet i Trondheim torsdag. Det kan vi lese på legeforeningen.no.

Are Brean har tidligere vært medisinsk redaktør og sittet som konstituert sjefredaktør i Tidsskriftet siden februar 2015. Han er nevrolog og jobber som overlege på Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet

Før Brean overtok, skal en rekke medarbeidere ha sluttet i jobben, inkludert tidligere redaktør Charlotte Haug. Det meldte Journalisten tidligere i år. Det skal blant annet ha vært strid og uenighet om framtidig organisering og drift av tidsskriftet.

Ifølge legeforeningen diskuterte landsstyret i går også utredning av forholdet mellom Legeforeningen som eier og Tidsskriftet. Og vedtok følgende om veien videre: 

Landsstyret anmoder sentralstyret om å iverksette en prosess for gjennomgang av alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier. På denne bakgrunn bes sentralstyret om å nedsette et bredt sammensatt utvalg, med representanter både fra Tidsskriftets redaksjon/redaksjonskomiteen for Tidsskriftet og sentrale personer fra Legeforeningens organisasjon.

Utvalget skal vurdere alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier, herunder hvordan Redaktøren for Tidsskriftet kan ivareta utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen, redaksjonskomiteens rolle og ansvar, sentralstyrets og landsstyrets rolle og ansvar, kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner, hvordan eventuell uenighet med eier skal håndteres, og eventuelle lovendringer som følge av gjennomgangen.

Sentralstyret bes om å fremlegge innstilling til landsstyret på landsstyremøtet i 2016.

Til toppen