(Faksimile fra Budstikka.no med noen av de mange sakene om nabotvisten på Nesøya).
(Faksimile fra Budstikka.no med noen av de mange sakene om nabotvisten på Nesøya).

Asker-mannen som kappet naboens uthus i to, fikk ikke medhold fra PFU: Må tåle å bli identifisert

Budstikka frikjent av Pressens Faglige Utvalg.

Før påske meldte Medier24 at Budstikka var klaget til PFU for omtale av en lang og betent nabokonflikt i Asker, som blant annet omfatter en mann som kappet naboens uthus i to.

Saken har også vært i retten, og den sivilrettslige saken venter nå på ankebehandling i lagmannsretten.

På tampen av 2015 skrev Budstikka en kort sak om mannen som stod bak huskappingen, Arne Vigeland, og omtalte at han i forbindelse med en kommunal klagesak krevde å få dekket advokatutgifter.

Vigeland reagerte både på identifisering, og på feilaktig bildebruk i første versjon av saken.

Men den tidligere lokalpolitikeren fra Høyre får intet medhold i PFU, som behandlet saken forrige uke.

Nå er uttalelsen etter møtet klart. PFU konstaterer, som klager skriver, at Budstikka feilaktig omtalte Vigeland i en bildetekst til et bilde fra hans tomt, der Vigeland selv ikke var avbildet. Men denne feilen ble rettet og beklaget raskt nok, mener utvalget.

Og når det kommer til identifiseringen, er utvalget klar:

Sett i lys av sakens karakter, tidligere omtale og identifisering, deriblant uttalelser fra klager selv, mener utvalget at identifiseringen er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget viser også til klagers roller i lokalsamfunnet, både i politikken og i velforeninger, og det etterspill som denne saken fikk.

Til toppen