HADIA TAJIK, Aps nestleder, justispolitiker - utdannet jurist og tidligere journalist.
HADIA TAJIK, Aps nestleder, justispolitiker - utdannet jurist og tidligere journalist. (Foto: Fotograf Ilja C. Hendel / Regjeringen.no)

«At Aps nestleder har stilt seg bak forslag som gir mer hemmelighold, er oppsiktsvekkende»

KOMMENTAR: - En demokratisk skandale, mener Nordlys om mindre offentlighet i byrådskommuner.

  • LEDERARTIKKEL i Bladet Nordlys torsdag denne uka. Les denne og flere ledere på Nordnorsk Debatt.

Stortingets justiskomité stilte seg denne uken bak et representantforslag om endring av offentlighetsloven. Det handler om offentlig innsyn i kommuner og fylkeskommuner som praktiserer er parlamentarisk styresett.

Forslaget skal behandles i Stortinget førstkommende mandag og vil, slik saken nå står, bli vedtatt. Da har Stortinget gjort et vedtak som vanskelig kan karakteriseres som annet enn en demokratisk skandale.

I september 2012 kritiserte Sivilombudsmannen byrådene i Oslo og Bergen, der kommunen styres etter den parlamentariske modellen, for brudd på offentlighetsloven. Det ble påpekt at byrådsdokumenter som skulle vært offentlige ble unndratt offentlig innsyn.

Nå har justiskomiteen vedtatt å endre loven og dermed gått inn for å legalisere det som til nå har vært lovbrudd. Det er en oppsiktsvekkende manøver som bryter med alle fagre ord om praktisering av meroffentlighet i kommuner og fylkeskommuner.

Justiskomiteen, og det forventede flertallet i Stortinget, sørger nå for at det blir betydelig vanskeligere å se makta i kortene, både for opposisjonen, mediene og hvermannsen.

At Aps nestleder Hadia Tajik, som også leder justiskomiteen, har stilt seg bak forslaget som gir adgang til mer hemmelighold, er oppsiktsvekkende.

Det er verdt å merke seg at hun er i fullstendig utakt med sine partifeller i Tromsø. Tromsø Ap har snart to års erfaring med Tromsø-parlamentarismen, en styringsvariant som er langt mer lukket og med utstrakt hemmelighold, sammenlignet med hvordan parlamentarismen praktiseres i Oslo og Bergen.

Tromsø Ap er derfor rykende uenig med, og sannsynligvis ikke så lite skuffet over både Hadia Tajik og de andre Ap-medlemmene i justiskomiteen.

Det har de god grunn til. Når Stortinget mandag vedtar lovforslaget, som trer i kraft umiddelbart, har prinsippet om transparens og meroffentlighet i kommuner og fylkeskommuner fått seg et kraftig skudd for baugen.

Når vi er villig til å bruke så sterke ord som «skandale» om dette vedtaket, er det ikke bare fordi pressens arbeidsbetingelser blir kraftig forringet.

Det er faktisk et tilbakeskritt for det åpne demokratiet.

Til toppen