Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset. (Pressefoto)
Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset. (Pressefoto)

«Avisa Nordland og pressen ønsker åpenbart ikke å reflektere over medias eget ansvar og etikk»

DEBATT: Der det ikke er potensiale for læring, er det ikke grunnlag for dialog

  • Endret

DEBATT: Der det ikke er potensiale for læring, er det ikke grunnlag for dialog

Administrerende direktør Paul Martin Strand, Nordlandssykehuset

Avisa Nordland er i Høyesterett dømt for å ha ærekrenket en av våre tidligere ansatte. Ifølge kronikk signert tidligere generalsekretær i Norsk redaktørforening, Nils E. Øy, har journalister ikke noe å lære av dommen. Ulike kommentarer og manglende beklagelse fra ANs redaktør kan vanskelig forstås som annet enn at dette er en felles holdning. De synes å ha flere, dels motstridende, begrunnelser for dette standpunktet.

En av disse begrunnelsene er at det var den tidligere ledelse ved Nordlandssykehuset HF som egentlig hadde skylden for ANs ærekrenkende personangrep. For andre enn ANs redaksjon og redaksjonens kolleger, framstår det som virkelighetsfjerne påstander at Nordlandssykehusets tidligere ledelse skal ha formidlet til AN at den ærekrenkede skal ha «operert friske pasienter uten grunn», «fjernet livsviktige friske organer og pasienter er påført ubotelig skader og store komplikasjoner» og andre sterke utsagn om uansvarlighet. Det er disse påstander AN er dømt for å ha framsatt.

Høyesterett legger vekt på at AN hadde rapporten til Helsetilsynet fra de uavhengig fagkyndige som hadde konkludert med at det var riktig å gjennomføre den omtalte operasjonen. Den faglige kritikk handlet ikke om operasjonen skulle gjennomføres, men hvor. Tilsynsmyndigheten konkluderte for den ærekrenkedes del i den mest media-fokuserte pasientsaken slik: - Vurderingen for de ulike trinnene du foretok i forbindelse med operasjonen fremstår som velbegrunnet, og vi finner ikke at din handlemåte var uforsvarlig.

AN og avisens kolleger mener tydeligvis at ansvaret for å rette opp uriktige påstander i media ligger hos den uthengte selv eller dennes arbeidsgiver. Om dette sier dommen: - Det at sentrale aktører under henvisning til taushetsplikten og til at saken var under behandling som tilsynssak ikke ville uttale seg, ga ikke avisen grunn til å unnlate å bruke den informasjon som den faktisk hadde.

AN skal ha all honnør for å ha brakt offentlighet rundt den ledelses- og systemsvikt som faktisk fant sted ved Nordlandssykehuset. Det er da heller ikke dette AN er dømt for. AN er dømt for å ha ærekrenket en av de ansatte.

Når AN og enkelte av avisens kolleger forsvarer personfokuseringen og ærekrenkelsen ved å hevde at den egentlige hensikt var den noble «å beskytte borgerne fra konsekvenser av bruddet på Helse Nords interne regler om funksjonsfordeling mellom Nordlandssykehuset og UNN» så er det vanskelig å forstå dette på annet vis enn at man mener hensikten helliger middelet. ANs metode for «avsløringen» var å fokusere kraftig på enkeltansatt nede i organisasjonen og krenke denne dypt fordi man egentlig jakter en mistenkt ledelses- og systemsvikt hos en virksomhet og tilsynsmyndighet..

Hvilken moral er dette?

For ordens skyld: Nordlandssykehuset er hverken tiltalt eller dømt for brudd på intern funksjonsfordeling. Tilsynsmyndigheten har ikke lagt til grunn som faktum, at noen pasienter ville fått bedre resultater om funksjonsfordelingen hadde blitt fulgt.

Men: Tilsynsmyndigheten har berettiget påpekt at Nordlandssykehuset påførte pasienter en forhøyet risiko ved å gjennomføre slike operasjoner i Bodø, og at dette var sterkt kritikkverdig. Denne kritikk har Nordlandssykehuset HF sagt seg enig i, vi har beklaget ovenfor pasientene, pårørende, tidligere og nåværende ansatte. Og vi har jobbet målrettet med å forbedre kultur og internkontroll for å forhindre framtidige ledelses- og systemsvikter. Vi har også respekt for at pasienter og pårørende kan føle, tro og mene noe annet enn hva fagkyndige hos tilsynsmyndigheter har konkludert med. Og ja, Nordlandssykehuset har fortsatt mye å lære.

Nordlandssykehuset har i dag et godt og åpent forhold til AN. Også vi mener at ANs samfunnsoppdrag er svært viktig, og at dette naturlig skal omfatte rollen som vaktbikkje i forhold til oss. I denne konkrete saken registrerer vi skuffet at AN og redaksjonens kolleger ønsker å repetere og diskutere mange forhold rundt andres mulige feil og skyld på bakgrunn av at AN er dømt for ærekrenkelser.

AN og redaksjonens kolleger ønsker åpenbart ikke å reflektere over medias eget ansvar og egen etikk, eller beklage det faktum at avisen har dypt ærekrenket en av våre tidligere ansatte.  

Og da er vi der at vi konkluderer: Der det ikke er potensiale for læring er det ikke grunnlag for dialog. Og med det er vår siste kommentar til AN vedrørende denne sak avgitt.

  • Debattinnlegget er tidligere publisert på AN.no.
Til toppen