Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Fotograf: Nils Midtbøen / Posten Norge)

Avisbransjen krever at lørdagsaviser sendes til hele landet. Denne uka møter de igjen på Stortinget

Reagerer på signaler fra Posten.

Det var i forrige ukes høring på Stortinget om ny postlov, og særlig den omstridte lørdagsdistribusjonen, at det kom nyheter som avisbransjen ikke likte:

Konsernsjef Dag Mejdell nevnte nærmest i en bisetning, ifølge Klassekampen, at Posten ikke ser for seg å fortsette med nasjonal distribusjon på lørdager.

Regjeringen har gått inn for å slutte med postombæring på lørdag, men har sagt at aviser likevel skal distribueres, der det ikke fins lokale avisbud. Nå kommer det altså fram at Posten ser for seg at dette kun er lokale aviser i sitt lokale nedslagsfelt.

Riksaviser som Nationen og Klassekampen vil ikke sendes rundt i landet, og lokalaviser vil ikke nå sine utenbys abonnnenter, om dette blir realiteten.

- Å sende aviser rundt omkring i Norge ville blitt en ekstrem kostbar løsning. Det er distribusjon fra lokale enheter som er løsningen vi anbefaler, sa Mejdell til Stotinget, ifølge Klassekampen.

Samlet front

Dette reagerer som ventet avisbransjen på.

– Konsernsjef Dag Mejdell i Posten sine utsegn i høyringa om postloven i Stortinget, var uventa og i strid med slik vi oppfattar informasjonen i Stortingsmeldinga. Mejdell sa at Posten ikkje såg føre seg laurdagsdistribusjon av aviser på tvers av landsdelar, berre rein lokal omdeling. Dette gjer oss urolege for om det er muleg å få til ei tilfredsstillande løysing med distribusjon til alle avisabonnentar, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) i en uttalelse fra organisasjonen.

LLA håper riktignok fortsatt å nå fram:

– Vi har hatt konstruktive samtalar med både regjeringspartia og andre parti i denne saka, og vi vil helst ikkje tru at dei nye opplysningane betyr at vi ikkje kan få ei akseptabel løysing. Vi vil helst tru at inntrykket vårt stemmer, om at det er både politisk vilje og evne til å finne økonomiske og praktiske løysingar på laurdagsdistribusjon av aviser til abonnentar i heile landet. Det handlar om kva samfunn vi skal ha; avisene er ein del av fundamentet i demokratiet, seier Rune Hetland i LLA.

Mediebedriftenes Landsforening er også bekymret for denne framtida.

- MBL fastholder at det er nødvendig å opprettholde dagens transport av aviser mellom ulike regioner for å oopprettholde lokalaviser på lørdager - ukas største avisdag. Vi har godt håp om at Stortinget løser dette, heter det i siste nyhetsbrev fra MBL.

MBL og LLA reagerte sporenstreks da nyheten ble kjent, og møter i morgen onsdag på Stortinget igjen, for nye samtaler. Denne gang med saksordfører Helge Orten (H) for å diskutere saken.

Til toppen