Generalsekretær Gry Larsen i Care.
Generalsekretær Gry Larsen i Care. (Bilde: Care)

– Barn som bærer bomber er ikke selvmordsbombere. De er ofre, mener Care. Og mediene lytter: Nå slutter flere å bruke ordet

For hva kaller man det når en 10-åring blir tvunget til å sprenge seg selv i lufta? NRK, Aftenposten og NTB skal ikke lenger kalle dem «selvmordsbombere», og får skryt fra Care-leder Gry Larsen.

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter. På starten av året reagerte de kraftig på at norske medier omtaler barn som selvmordsbombere.

De har gått gjennom eksempler fra NRK, Aftenposten og NTB, men et enkelt Google-søk viser at mange norske medier gjør det samme. 

– Feil å kalle dem selvmordsbombere

– Disse barna er ikke terrorister - de er ofre som får plassert bomber på seg. Dermed blir det feil å kalle dem selvmordsbombere, sier generalsekretær Gry Larsen i Care Norge til Medier24.

Care Norges undersøkelser viser til saker der det antas å være en ti år gammel jente, ble det skrevet: «Ung selvmordsbomber drepte mange i Nigeria», og to små jenter er blitt beskyldt for at de «sprengte seg i en selvmordsaksjon på en markedsplass (…)».

Like ille er følgende setning hentet fra en NTB-artikkel: «Den ene av angriperne antas å ha vært bare elleve år gammel», skriver den humanitære organisasjonen.

– Når vi har sett at det begrepet har blitt brukt flere ganger, så reagerte vi og tok kontakt med NRK, Aftenposten og NTB. Vi skjønte raskt at dette var noe de ønsket å se nærmere på og diskutere internt. Nå har vi fått tilbakemelding om at de ønsker å endre praksis, sier hun.

Gir pressen et klapp på skuldra

Larsen og Care er bekymret for følgene av begrepsbruken.

– De blir brutalt kidnappet, utnyttet og drept på lik linje med de andre uskyldige menneskene som mister livet i disse angrepene. Dette er bestialske overgrep og grusomme drap av barn. Språkbruken bidrar til å umenneskeliggjøre jentene og dermed undergrave det brutale overgrepet de blir utsatt for. Det kan vi ikke akseptere.

Care sier at de ønsker å gi et klapp på skuldra til norsk presse som tok til seg tilbakemeldingen deres.

–Språk er makt, og mediene har et stort ansvar i å unngå å bruke skadelige begreper. Care er svært glade for at så store medieaktører som Aftenposten, NRK og NTB er lydhøre for innspill fra oss. Vi oppfordrer andre til å følge deres eksempel.

NRK, NTB og Aftenposten har tatt tak

Ingvild Bryn i NRK vikarierer som språksjef.
Ingvild Bryn i NRK vikarierer som språksjef. Foto: Pedersen, Terje

Fungerende språksjef Ingvild Bryn i NRK sier til Medier24 at de hele tiden jobber med språk og at de er veldig bevisste på slike formuleringer.

– På grunn av Care Norge sin lille aksjon, har vi tatt fatt i det igjen og gått en ny runde. Nå har vi fått innspill fra vår Afrika-korrespondent som er veldig bevisst på slike formuleringer.

– Hva kan dere si i stedet for «unge selvmordsbombere»?

– Vi har flere alternativer, men for vi kan for eksempel bruke «barn som blir utnyttet som selvmordsbomber», sier hun.

Språkansvarlig Rune Wikstøl i NTB sier at de følger samme linje som NRK i denne saken.

– Vi har hatt denne diskusjonen hos oss en stund nå og vi er enige med NRK og vil følge de samme retningslinjene, sier han.

Slik tenker Aftenposten

Aftenpostens Mona Wennberg Claussen er leder for avisens interne språkutvalg.

– Jeg mener Care Norge har helt rett når de sier at begrepet selvmordsbomber ikke bør brukes om barn. Vi har diskutert dette og sendt ut en veiledning til Aftenpostens journalister

De har også gått en runde på innspillet fra den humanitære organisasjonen og kommet fram til følgende resonnement:

Flere terrorgrupper bruker barn ned i 6- og 7-årsalderen til å bære og detonere bombebelter. Barna dør i disse attentatene, men vi mener det er feil å kalle dem selvmordsbombere. Begrepet selvmord forutsetter frivillighet og en grad av selvstendig overveielse, og det kan det ikke være snakk om her. Vi må derfor unngå å bruke begrepet selvmordsbomber om barn og unge tenåringer.

Språkutvalget har tygget på dette, men ikke klart å komme opp med noe alternativt begrep. Derfor ber vi dere om å bruke sunn fornuft og finne passende omskrivninger. Man kan si at tre småjenter ble utnyttet som bombebærere, at en 8-åring ble tvunget til å sprenge seg selv og andre, at en 15-åring med bombebelte ble stoppet på vei til markedet osv. En aldersgrense kan vi umulig sette – dere må vurdere hver sak for seg og bruke skjønn.

Til toppen