Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet.
Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet. (Ole Alexander Saue)

Klager på pressestøtte-avslag:

Dagbladet Pluss-klagen: – Det undrer oss at man ikke oppfatter gravejournalistikk som vesentlig

Dagbladet Pluss klager på pressestøtte-avslaget med en 36 sider lang klage. – Vi kommer til å gå grundig gjennom klagen, sier Medietilsynet.

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt Dagbladet Pluss kom til å klage på pressestøtteavslaget eller ikke.

Fredag formiddag kunne kilder fortelle til både Medier24 og Dagens Næringsliv at Dagbladet kommer til å klage og at klagen blir levert fredag. 

Fredag ettermiddag bekrefter Medietilsynet dette i en pressemelding. De skriver også at de har fått en klage fra Nett.no, som også fikk avslag.

 

– Medietilsynet skal nå behandle klagene. Dersom vi etter behandlingen konkluderer med at vedtakene om avslag opprettholdes, skal klagene sendes videre til behandling i Medieklagenemnda, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i pressemeldingen.

Om Dagbladet Pluss får innvilget støtte, vil de kunne stikke av med en betydelig andel av de rundt 300 millionene som ligger i ordningen i dag. 

– Vi kommer til å gå grundig gjennom klagen. Så gjør vi en vurdering av om det er noe i klagen som tilsier at vi skal endre på vårt vedtak. Om vi opprettholder vedtaket, så sender vi saken over til Medieklagenemda, som behandler den videre, sier Hanne Sekkelsten til Medier24. 
 
Hun forteller at klagen er omfattende - rundt 36 sider - og at de tar sikte på å starte behandlingen over nyttår. 
 
– Det er vanskelig å si hvor lang tid Medieklagenemda bruker på saken, men vi tar sikte på å begynne behandlingen vår rett over nyttår, sier hun. 
 

Dagbladet: Vi oppfyller vilkårene

Konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, sier i en pressemelding at de fastholder at de oppfyller vilkårene for å motta støtte.
 
– Dagbladet Pluss oppfyller vilkårene for å motta pressestøtte og vi ber derfor om at Dagbladet Pluss likebehandles med de andre mediene som mottar dette, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media i meldingen.
 
I meldingen skriver de blant annet: 

«Dagbladet Pluss mener Medietilsynet har anvendt forskriften om produksjonsstøtte feil og at tolkningen avviker vesentlig fra hvordan den er anvendt på de som mottar støtte i dag, noe som har ført til at Dagbladet Pluss forskjellsbehandles» og videre: 

«I klagen påpeker Dagbladet Pluss at Medietilsynet bygger vedtaket på en ekstern innholdsanalyse med faktiske feil, skjønnsmessige vurderinger og store metodesvakheter». 

– Dagbladet Pluss har publisert mange store og prisbelønte avsløringer som har fått betydelige konsekvenser. Det undrer oss at man ikke oppfatter gravejournalistikk som vesentlig i en slik vurdering, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Dagbladet Pluss, Alexandra Beverfjord, i meldingen.

Også klubbleder i Dagbladet Pluss, Anders Holth Johansen, uttaler seg i pressemeldingen: 

– Vi mener at mediestøtteordningen har belønnet medier som er teknologisk konservative. Redaksjonen i Dagbladet Pluss har vist stor omstillingsevne og høy grad av innovasjon og kreativitet. Vi har åpnet nye dører og denne omstillingen har kostet. Da oppleves det urettferdig at dette arbeidet ikke anerkjennes, sier han.

Videre skriver de: 

«I arbeidet med klagen har Dagbladet Pluss hentet inn både eksterne og interne rapporter om innholdsanalysen som er levert av Høgskolen i Volda. Rapportene avdekker så store svakheter av faktisk og metodisk karakter at Medietilsynet, etter Dagbladet Pluss’ oppfatning, har anvendt forskriften uriktig når de har bygget på den». 

Dagbladet opplyser om at de eksterne rapportene er utarbeidet av Michael Karlsson, professor i medie- og kommunikasjonsvitenskap ved Karstads Universitet og professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI.

 

Medietilsynet: For få tidsaktuelle saker

Da Medietilsynet konkluderte med at Dagbladet Pluss ikke var støtteberettiget, var det blant annet på bakgrunn av en analyse laget av forskere ved Høgskulen i Volda, hvor de konkluderte med at Dagbladet Pluss ikke oppfyller vilkårene i ordningen.

I en pressemelding skrev de at Medietilsynet har vurdert det til at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering».

– For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, og publikasjonen må ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Etter grundige analyser og vurderinger er vi kommet fram til at Dagbladet Pluss som selvstendig medium ikke oppfyller vilkårene om formål og innhold, sa Velsand i meldingen.

Som en del av saksbehandlingen har Medietilsynet innhentet juridiske og økonomiske vurderinger fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO og en analyse av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss fra Høgskulen i Volda.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, sa til Medier24 da avslaget ble klart at de er overrasket over at de ikke får støtte. 

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften, og vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen til Medietilsynet, og deretter vurdere hvordan vi tar saken videre, sa Beverfjord under pressekonferansen om avslaget.

 

Uklart om veien videre 

Medier24 har tidligere skrevet om at Dagbladet har fått utsatt den opprinnelige klagefristen flere ganger, og at de etter den siste utsettelsen trodde de kom til å komme i havn med en klage innen den nye fristen, 20. desember. 

Medier24 har tidligere forsøkt å finne ut hva som skjer om Dagbladet Pluss skulle fått medhold i en klage. Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet opplyste til Medier24 i midten av desember at det ikke var klart. 

«Det må vi avklare i samråd med Kulturdepartementet dersom en slik situasjon skulle oppstå», skrev hun i en e-post til Medier24 den 10. desember.

Til toppen