Design uten navn - 2019-11-06T092229.222
Design uten navn - 2019-11-06T092229.222 (Foto: NTB Scanpix/Erik Waatland/Ole Alexander Saue)

Ber Oslo kommune gi mer korona-informasjon

Mener informasjonen fra Oslo kommune om hvem som er korona-smittet er for knapp og generell.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening reagerer på Oslo kommunes praksis når det gjelder informasjon om koronasmittede, skriver de på egne nettsider. 

De har sendt et brev til Oslo kommune, der de blant annet påpeker at man i Oslo burde kunne dele tall på bydelsnivå og ikke kun på kommunenivå. 

 

– Skrikende behov for korrekt informasjon

Organisasjonene viser til at Oslo kommune med sine 15 bydeler med alt fra 27.000 til 62.000 innbyggere og påpeker at hver av disse bydelene er større enn en mellomstor norsk by. 

– I en situasjon hvor det er et skrikende behov for korrekt og etterrettelig informasjon, og hvor nettopp utviklingen av antall registrerte smittede, sykdomsutvikling og behandling er spørsmål av stor allmenn interesse, er det vesentlig at både helsemyndighetene og det enkelte helseforetak gir nøktern og presis informasjon, heter det i brevet undertegnet generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

De oppgir selv at bakgrunnen for brevet er at de har mottatt henvendelser fra redaksjoner som mener at informasjonen som Oslo kommune gir om personer som er smittet og/eller syke av koronaviruset, tidvis er alt for knapp og generell.

 

– Krevende

Kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Hanne Gjørtz, skriver i en e-post til Medier24 ar kommunen står i en krevende situasjon: 

«Vi har registrert brevet fra redaktørforeningen og presseforbundet. Det er to medier som så vidt vi vet har bedt om informasjon på bydelsnivå. Det er krevende å fremskaffe og kvalitetssikre slike oversikter og de som må fremskaffe dem er allerede svært presset og skal håndtere mange henvendelser. Jeg ser at det kan være interessant informasjon», skriver hun og legger til: 

 «Mediene gjør jobben sin og jeg opplever de som jobber med dette temaet som svært profesjonelle. De aller fleste viser forståelse for at ting kan ta tid. Oslo kommune er også opptatt av åpenhet så dette handler på ingen måte om å holde informasjon tilbake, men rett og slett om kapasitet». 

Til toppen