Pressens faglige utvalg (PFU) tirsdag 19. juni.
Pressens faglige utvalg (PFU) tirsdag 19. juni. (Foto: Erik Waatland)

PFU-møte:

Bergens Tidende felt i PFU på to punkter for omtale av omsorgsovertakelse

– Da har Bergens Tidende brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 ‚ sa nestleder i utvalget, TV 2s Anne Weider Aasen da utvalget konkluderte.

Bufetat har klaget inn Bergens Tidende for brudd på god presseskikk, etter saker om omsorgsovertakelse og forhold på en familieinstitusjon. En av dem hadde tittelen «Fikk sønnene tilbake etter åtte måneder».

Bufetat mener BT har brutt god presseskikk på en rekke punkter: 

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.17, om redigering av kommentarfelt

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Bergens Tidende brøt god presseskikk på to av punktene. 

– Da konkluderer vi med at Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 ‚ sa nestleder i utvalget, TV 2s Anne Weider Aasen da utvalget konkluderte. 

 

– Vanskelig

– Dette er vanskelig for meg, blant annet fordi jeg jobber i systemet og forstår klager veldig godt, sa Nina Fjeldheim.

Hun hadde forståelse for at Bufetat har klaget inn sakene og mente at de ikke nødvendigvis har forstått helheten i hvordan denne saken kom til å bli seende ut. 

– Jeg synes det kommer for dårlig fram bakgrunnen for at man er på dette stedet. Det kommer heller ikke godt nok fram at man gjør dette av hensyn til barna, sa Hernæs og fortsatte: 

– Som leser sitter jeg igjen med følelsen av at institusjonen har veldig stor makt, men slik jeg leser sakspapirene har jeg ikke forståelsen av at de har den makten. Jeg sitter med følelsen av at det er noe jeg ikke får vite, sa hun videre og mente at det som ikke var med i artikkelen var problematisk. 

Kristin Taraldsrud Hoff spurte videre: 

– Har man ivaretatt den delen av samfunnsansvaret sitt som ikke nødvendigvis behandles i PFU? Jeg mener man burde hatt det med seg i presentasjonen av saken, sa hun.

– Jeg tror det hadde vært bra om man kunne vise hva som ligger til grunn for saken, for at noen skal bo på institusjonen og at det faktisk er frivillig å bo der, sa Ekeberg. 

Uansett var utvalget enig i at det var svært krevende materiale BT jobbet med i denne saken: 

– Barnevernssaker er noe av det vanskeligste vi jobber med i pressen, sa Stein Bjøntegård. 

 

Brudd på samtidig imøtegåelse? 

Liv Ekeberg mener de har vært upresise når de har bedt om tilsvar, og at det gir grunnlag for å felle på punkt 4.14. 

– I tilsvaret har de blitt forelagt påstander om at mødrene følte seg overvåket, mens BT skriver i saken påstander om at det var overvåking. Ut fra det mener jeg dette det er brudd, sa Liv Ekeberg. 

Det er også knyttet til påstander om at de på institusjonen ble behandlet som kriminelle, som institusjonen i klagen skriver de ikke fikk anledning til å svare på. 

– Fra klagers ståsted ser vi at man burde blitt forelagt disse to påstandene, sa Øyvind Kvalnes. 

Videre ble det pekt på fra utvalgets side at barnas stemme mangler i saken. 

– Jeg mener BT burde gjort mer for å finne fakta og bakgrunn i denne saken, sa Kvalnes videre. 

 

– Sterke påstander

I ingressen til den ene saken stod det, slik det er gjengitt i klagen: 

«35-åringen mistet omsorgen for barna etter et opphold på Bergen barn- og familiesenter avd. Sudmannske. Nå får institusjonen kritikk i to ferske dommer». 

I klagen skriver Bufetat:

«Dette er sterke påstander av faktisk art som BT skulle konfrontert oss med. Alle forstår at å bli overvåket hele døgnet vil være forferdelig, og at en utredning basert på at en mor ‘ble observert og filmet hele døgnet’ ikke bare vil gi misvisende resultater, men også er etisk uholdbar». 

Bergens Tidende svarer på sin side at de mener at de ikke har brutt god presseskikk, og skriver: 

«Bergens Tidende opplyser at klager ved Anne Kleiven har fått muligheten til å svare i forkant av den første påklagede artikkelen». 

Til toppen