Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende.
Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen, arkivfoto)

Bergensmann dømt til 10 måneder fengsel for trusler mot BT-redaktør, Nav-ansatte, dommere og politi

- Bruk av bilde er straffbart. Du kan bli banket opp på grunn av dette, skrev mannen til Øyulf Hjertenes. På lignende vis truet han en rekke offentlig ansatte og andre, og ble nok en gang dømt for trusler og krenkende atferd.

En 47 år gammel mann bosatt i Bergen ble i Sogn og Fjordane tingrett nylig dømt til 10 måneder fengsel for trusler og krenkende atferd mot en rekke personer, offentlig ansatte, tjenestemenn - og sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende.

Ved flere tilfeller sommeren 2017 kom mannen med det tingretten slår fast er trusler mot BT-redaktøren. Mannen sendte flere e-poster til Hjertenes hvor han reagerte på tidligere artikler om seg selv - blant annet tidligere dommer for lignende forhold som han nå er dømt for.

Tiltalte «følte seg uthengt», og mente avisen ikke var berettiget til å la artiklene ligge ute. Han skrev blant anent, ifølge dommen:

Bruk av bilde er straffbart. Du kan bli banket opp pga dette, du har ingen lovhjemmel til å bruke bilde ei heller henge ut folk i flere år...

På spørsmål fra Hjertenes om dette var å anse som en trussel om vold, svarte 47-åringen:

Jeg må vurdere mange tiltak om du ikke svarer jeg har ikke tatt stilling til noe som helst saken vil komme for domstol men det betyr ikke at du kan henge ut folk som du vil det må du ha klart for deg. Du får 24 timer varsel på å fjerne linker DERSOM du ikke legger fram bevis for artikkelen.

 

- Angrep på pressen

Tiltalte har erkjent de faktiske forhold, men ikke erkjent straffskyld. Av dommen kan vi lese at sjefredaktør Hjertenes oppfattet tiltalte som en truende person, og at truslene også var å anse som et angrep på pressefriheten.

I dommen heter det:

Som avis hadde de en høy terskel for å reagere på kritiske henvendelser, men de har nulltoleranse mot trusler. Når ansatte trues personlig er det ikke lengre akseptabelt. Kritiske henvendelser på avisen må de tåle, men dette er ut over det. Det å true en redaktør med bank er en inngripen i redaktørens rolle i den frie presse.

Retten slo fast at tiltalte handlet forsettlig, og at han må dømmes for dette - i likhet med en rekke øvrige tiltalepunkter.

Sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende sier dette til Medier24 om dommen:

- Jeg er tilfreds med at politi og rettsvesen tar slike trusler på alvor. Trusler mot journalister og redaktører er ikke bare en personlig belastning, det er også et angrep på den frie og uavhengige nyhetsformidlingen.

- Derfor har vi også nulltoleranse i BT, alle trusler blir anmeldt. Forøvrig er det bare et år eller to siden forrige gang en person ble dømt for trusler mot personer i mediehuset, sier Hjertenes.

 

Dømt for sjette gang

47-åringen er forøvrig straffedømt fem ganger tidligere, hvorav flere av dem for lignende forhold - trusler og krenkende atferd.

Truslene mot BT-redaktøren er bare en liten del av den siste dommen, hvor mannen dømmes for totalt 11 tiltalepunkter.

Flere av disse kan settes i sammenheng med tidligere saker, hvor mannen truer offentlige ansatte og tjenestemenn fordi han er misfornøyd med behandlingen han har fått.

Ti av tiltalepunktene går på Straffelovens paragraf 266 for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Men ett punkt går på paragraf 157, for å ha truet en aktør i rettsvesenet. Mannen sendte nemlig en forliksklage med trusler og krav om erstatning til dommeren som dømte 47-åringen i forbindelse med en sak i 2014.

- Ulovlig dom hvor hun svindler dommen. Jeg er ikke ansvarlig, skrev mannen.

Lignende fremgangsmåte og trusler har han brukt overfor Nav-ansatte, politifolk og andre offentlige tjenestemenn.

Mannen sendte også en rekke truende meldinger til styreleder Idar Kreutzer i Posten, med krav om 3,2 millioner kroner i erstatning. Dette med bakgrunn i at tiltalte mente at flere postforsendelser var blitt borte, og at dette hadde betydning for ham.

 

- Blir nok ikke anket

Mannen erkjente ikke straffskyld for retten, men erkjente i stor grad de faktiske forhold. Det vektlegger retten noe vekt ved straffeutmålingen. Mannen får også noe strafferabatt fordi politiet har brukt lang tid på saken.

Utover det finner retten ingen formildende omstendigheter, og dømmer 47-åringen til fengsel i 12 måneder, hvorav 90 dager gjøres betinget med en prøvetid på 3 år.

På tidspunktet dommen falt var tiltalte varetektsfengslet, og får 57 dager fradrag i dommen for varetektstiden.

Mannens forsvarer Paal Berg Helland har ikke ønsket å kommentere saken overfor Medier24, men opplyser at «dommen blir nok ikke anket».

 

Til toppen