Personal- og administrasjonsdirektør Liv Irene Sigurdsson i Norad og redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt.
Personal- og administrasjonsdirektør Liv Irene Sigurdsson i Norad og redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt. (Bilde: Statens legemiddelverk / Norad)

Bistandsaktuelt avlyser frilansanbud etter kritikk mot kontraktene. Nå vil de gjøre en ny vurdering

– Vi har ikke noe imot å få synspunkter på vår kontraktspraksis og hvordan vi har valgt å organisere redaksjonen, skriver redaktør Gunnar Zachrisen i en e-post.

Det redaktørstyrte statlige magasinet Bistandsaktuelt, som eies av Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid, må vente før de får nye frilansere.

Tidligere i år utlyste eierne en anbudskonkurranse der de søkte etter såkalte «fastlansere» - en frilanser som kunne jobbe 1.200 timer i året - over tre år. Kontrakten skulle gi 560.000 kroner i brutto årsinntekt.

Slik ser magasinet Bistandsaktuelt ut.
Slik ser magasinet Bistandsaktuelt ut. Foto: Faksimile

I alt har Bistandsaktuelt fire slike kontrakter. Bladet har tidligere fått kritikk fra Norsk Journalistlag for å tilby frilansavtaler med plikter som normalt stilles til faste ansatte, men ingen rettigheter som feriepenger og sykelønn.

 

Trekker anbudet

Nå er det klart at Norad har valgt å trekke hele anbudskonkurransen. Det bekrefter direktoratet overfor Medier24 og begrunner det slik:

Avlysningen har sin bakgrunn i en totalvurdering av konkurransegrunnlaget og omstendighetene ellers.

På bakgrunn av dette, ville det være vanskelig å fullføre konkurransen på en måte som ville ivareta Norads behov og det rettsgrunnlag for avtaleinngåelse som ble forutsatt. Norad vil foreta en helhetlig vurdering av sitt fremtidige anskaffelsesbehov på dette området i etterkant av avlysningen.

 

Norad vurderer kontraktene

Avisen Klassekampen har skrevet flere saker om kontraktene tilbake i oktober - der de blant annet intervjuer Even Tømte, en tidligere frilanser for Bistandsaktuelt, som sier:

– På mange måter føltes det som å være ansatt. Vi gikk på jobb i Norads lokaler, deltok i ukentlige redaksjonsmøter, spilte bedriftsfotball og deltok på kurs. Men det var en del småting i hverdagen som minnet oss på at vi var en slags annenrangs medlemmer av redaksjonen, sa han til avisen.

Personal- og administrasjonsdirektør Liv Sigurdsson i Norad vil ikke la seg intervjue på telefon, og ber oss sende over spørsmål på e-post. Der skriver hun:

- Vi har allerede igangsatt dette arbeidet med å vurdere eksisterende og fremtidig oppgaveutførelse i Bistandsaktuelt, herunder fordelingen på frilansere og tilsatte. Arbeidet anslås avsluttet i løpet av januar 2018.

Norads egne jurister har sett på kontraktene og vurdert dem som lovlig:

«Når det gjelder påstand om usosiale kontrakter er det slik at Norad kjøper tjenester fra en rekke frilansere og konsulenter både fra Norge og fra utviklingsland. Noen leverer tjenester av en økonomisk størrelse som gjør at det faller inn under lov om offentlige anskaffelser. Det konkurreres imidlertid ikke på pris; prisen er satt av Norad under hensyntagen til det alminnelige prisnivå og at kontraktene gir ganske stor trygghet for mange oppdrag i en lang kontraktsperiode».

 

– Fordeler og ulemper med faste ansatte

Medier24 har vært i kontakt med redaktør Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt. Han ønsket ikke å svare på spørsmål på telefon og ber om å få dem oversendt på e-post.

– Nå har Norad avlyst anbudskonkurransen. Hvordan vurderer du, som redaktør av Bistandsaktuelt, situasjonen hva gjelder kontrakter – og «bråket» som kom i ettertid?

– Vi har ikke noe imot å få synspunkter på vår kontraktspraksis og hvordan vi har valgt å organisere redaksjonen. Kanskje kan vi gjøre det på en bedre måte enn i dag, noe vi er i ferd med å se på. Hva gjelder avlysningen dreier det seg om at Norad vil opptre korrekt og å fjerne enhver tvil rundt kontraktene. Arbeidet i redaksjonen fortsetter ellers som vanlig, våre resultater i form av lesertall er bedre enn noen gang og stemningen her er god.

– Ville det vært bedre for deg å ha faste ansatte?

– Det kan være fordeler og ulemper ved å ha fast ansatte kontra frilansere. En fordel ved fast ansatte kan for eksempel være at det bygges opp kompetanse på fagfeltet, som blir i redaksjonen. Samtidig skal det også sies at den ordningen vi har hatt, har gitt oss mulighet til å knytte til oss folk med ulike typer kompetanse over tid, alt etter hvilke kompetansebehov vi har hatt.  

– Hva vil du si om kritikken om at dette er «usosiale kontrakter»?

– Jeg vil tro at de kontraktene vi har operert med her, er ganske attraktive i frilansmarkedet. Antallet tilbud vi får inn tyder på det, og det er flinke folk som tilbyr sine tjenester. Vi opererer med helt åpne og transparente vilkår, så jeg har tro på at frilansere som velger å legge inn tilbud selv er i stand til å vurdere vilkårene.

Til toppen