VG: Faksimile fra VG høsten 2011.
VG: Faksimile fra VG høsten 2011.

Ble VG-kjendis mot sin vilje. Nå skal Løken fortelle pressen hvordan politiet avhørte ABB etter 22/7.

Geir-Egil Løken til SKUP-konferansen.

«Slik avhørte jeg 22/7-terroristen» er tittelen på denne saken fra SKUP.no.

Og den beskriver et av de mange interessante programpunktene på SKUP-konferansen i Tønsberg om  en og en halv måned:

Når politioverbetjent Geir-Egil Løken for første gang skal fortelle offentlig i en slik sammenheng om avhørene av 22/7-terroristen.

Løken var en av tre som fikk ansvar for avhørene av den siktede etter terroren 22. juli 2011, og var viktig for den intense etterforskningen etter terrorangrepet i Oslo og Utøya.

Motvillig kjendis

Det er naturlig nok ikke første gang Løken «møter pressen», all den tid ingen norsk straffesak i moderne tid har fått mer oppmerksomhet. Men hans første møte med spaltene i Breivik-sammenheng var ikke like positivt for politimannen:

8. september publiserte VG artikkelen «Han er håndplukket til Breivik-avhør». Der ble Løken navngitt mot sin vilje, selv om både politimannen og etaten hadde ytret et ønske om å ikke komme på trykk.

Avisa omtalte alt fra hans utdanningshistorie, yrkeshistorikk, avhørsteknikk, dialekt - og vane for å gå med sixpence som hodeplagg.

- VG krysset grensen, sa daværende politinspektør Hanne Kristin Rohde til Journalisten høsten 2011.

VG-redaktør Torry Pedersen avviste kritikken, og Politiets PFU-klage førte heller ikke fram.

220 timer avhør

Denne gang kommer formodentlig Løken frivillig til pressen. Og i Tønsberg skal han fortelle om de 220 timene med avhør som fant sted etter 22. juli-terroren.

- Presentasjonen han gir på SKUP blir den første i Norge, utenfor politiet, skriver SKUP.

- I dag vet vi at andre nasjoner valgte å møte tilsvarende trusler med tortur, men hvordan foregikk egentlig avhørene av terroristen fra Oslo? På årets SKUP-konferansen blir det dobbelttime om politiets avhørsmetodikk og avhørene av 22/7-terroristen.

Politioverbetjent Asbjørn Rachlew vil innlede og beskrive verdiene og metodene norsk politi la til grunn for sine avhør av ham. Etterfulgt av en beskrivelse av tilgjengelig kunnskap om avhør av terrorister generelt, vil politioverbetjent Geir Egil Løken fortelle om avhørene.

- Her er det mye å lære om hvordan norsk politi gjennomfører avhør. Avhørsekspertenes metode er intervjuteknikk på høyt plan, heter det videre på SKUP.no.

Til toppen