PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Ole Alexander Saue)

Bodø NU felt i PFU for manglende dokumentasjon

Dokumenterte ikke påstander i tilstrekkelig grad – og felles dermed for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, konkluderte Pressens Faglige Utvalg med.

Avisen Bodø NU ble av Installatør Witzø ved Kurt Witzø meldt til PFU for brudd på hele 13 punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Bodø Nu omtalte i januar 2019 selskapet, som flere kunder hevdet hadde sendt høyere regninger enn avtalt, og ofte lenge etter at jobben ble utført. I tittelen påsto avisen at firmaet svarte med å saksøke kundene. Firmaets eier ønsket ikke å la seg intervjue, men avviste alle anklagene som grunnløse.

Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU.
Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU. Foto: Ole Alexander Saue

– PFU har kommet frem til at Bodø Nu har brutt god presseskikk med hensyn til punkt 3.2, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen avslutningsvis.

Sekretariatet fikk dermed støtte i sitt forslag til uttalelse.

Det var likevel ikke uten langvarig diskusjon.

– Jeg synes det er vanskelig å felle dem, når det ikke blir dokumentert feil, sier Anne Weider Aasen i PFU.

– Jeg synes det er strengt med brudd, sier Øyvind Kvalnes, PFU-representant.

Klager er den omtalte, som mener Bodø Nu svertet hans firma og navn. Han mener redaksjonen burde vært mer kildekritisk og kontrollert opplysningene bedre. Avisens anonyme kilder får også kritikk. Klager mener også at journalisten var «aggressiv» i sin utspørring.

Klager viser til følgende punkter i VVP: 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.13, 4.14.

– Det er strengt å felle Bodø NU. Advokaten svarer i saken om hvordan det har gått med rettstvistene, men ikke om anklagene som fører dit, sier PFU-representant Liv Ekeberg.

Liv Ekeberg i PFU.
Liv Ekeberg i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

Hun følger opp spørrende:

– Hva er det vi skal ta dem på i punkt 3.2? Jeg forstår det ikke helt.

– Siste del i 3.2, som går på anonyme kilder, repliserer Elin Floberghagen.

PFU-medlem Anne Weider Aasen er også tvilende til sekretariatets innstilling om å felle avisen på punkt 3.2, om kildekritikk:

– Jeg skjønner at det ikke er særlig godt gjort av Bodø NU, men det er vanskelig å felle dem når vi ikke kjenner kildegrunnlaget, sier hun.

Ifølge avisen er tittelbruken «godt innenfor spillerom og forholdsvis nøktern».

Tittelbruken, med hensyn til punkt 4.4 i VVP, ble også diskutert av utvalget.

I sekretariatets forslag til uttalelse skriver de:

«PFU noterer seg at Bodø Nu opplyser at saken er basert på flere typer kilder, deriblant rettsdokumenter. Samtidig konstaterer utvalget at Bodø Nu har publisert en lang rekke påstander og anklager som ikke er dokumentert, og som også fremsettes av anonyme kilder. For utvalget fremstår kildegrunnlaget utydelig, og utvalget mener Bodø Nu har gjort for lite for å sannsynliggjøre og underbygge påstandene i det publiserte. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punk 3.2, om at mediene må kontrollere opplysningene, være kildekritiske og spesielt aktsomme med behandling av informasjon fra anonyme kilder.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.»

Til toppen