KK-redaktør Bjørgulv Braanen, Årets redaktør Eirik Hoff Lysholm og Årets meningsbærer Gunnar Stavrum.
KK-redaktør Bjørgulv Braanen, Årets redaktør Eirik Hoff Lysholm og Årets meningsbærer Gunnar Stavrum.

Braanen mener pressestøtte-aviser er blant de fremste på innovasjon. Og sparker til prisvinner Gunnar Stavrum.

Reagerer på juryenes begrunnelse for Årets redaktør.

Forrige uke ble Eirik Hoff Lysholm kåret til Årets redaktør i Oslo og Akershus.

 Det er fortjent, mener Klassekampen på lederplass i dag (og hele lederen kan du lese her på Klassekampen.no).

KK-redaktør Bjørgulv Braanen og redaksjonen stusser imidlertid over begrunnelsen fra juryen, «med juryleder Knut Olav Åmås i spissen›.:

Det framheves at selv om Dagsavisen i høy grad nyter godt av en sjenerøs medie­politikk, hindrer ikke det Lysholm i å drive nyskapning og utvikling. Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at juryen i utgangspunktet forventer at aviser som får pressestøtte har en lavere innovasjonstakt enn andre, ettersom Lysholms evne til nyskapning, etter juryens oppfatning ikke lar seg «hindre» av «den sjenerøse mediepolitikken». Sannheten er jo at mange av pressestøtteavisene er blant de fremste på innovasjon.

Braanen og Klassekampen avslutter også lederartikkelen med et spark til en annen prisvinner, Gunnar Stavrum. I juryens begrunnelse for hans pris, framheves det at han ikke får offentlig støtte. Klassekampen reagerer slik på omtalen i lederartikkelen:

Men når juryen framhever at han ikke får offentlig støtte, og forbigår i stillhet det faktum at han de siste årene har markert seg ved å utfordre pressens etiske standarder til det ytterste ved å blande sammen annonser og redaksjonelt stoff, blir det hele noe merkelig.

Til toppen