Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet (Foto: Spray/Medietilsynet)

Brukerinntektene i mediebransjen øker - men lønnsomheten svekkes

Brukerinntektene øker, reklameinntektene faller og lønnsomheten er svekket fra 2017 til 2018, viser Medietilsynets siste rapport.

Medietilsynets legger i dag frem en rapport om den økonomiske utviklingen i norsk mediebransje det siste året.

Oppsummert øker brukerinntektene, reklameinntektene faller og lønnsomheten er svekket fra 2017 til 2018, opplyser de i en pressemelding.

– Tallene viser at det å klare å ta betalt for innholdet blir sentralt for økonomien i medievirksomhetene framover, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i pressemeldingen.

De norske avisene og nasjonale TV-kanalene hadde i 2018 en samlet brukerinntekt på 10,9 milliarder kroner, noe som er en økning på 24 prosent fra 2014, opplyser Medietilsynet.

Økningen var størst hos de kommersielle TV-kanalene, med 13 prosents oppgang - eller 478 millioner kroner. 

Reklameinntektene faller imidlertid for både avisene og TV- og radiokanalene. De siste fem årene har bransjen samlet sett mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter.

I 2018 falt også for første gang reklameinntektene for TV-kanalene. For radiobransjen er det snakk om et fall på 8,5 prosent, ved 45 millioner kroner. 

Til sammen omsatte de norske avisene og TV- og radiokanalene for 26,7 milliarder kroner i 2018 - en økning på 257 millioner kroner fra 2017. Det tilsvarer knapt 1 prosent, opplyser Medietilsynet.

Lønnsomheten for samtlige aktører ble samlet sett svekket i 2018, sammenlignet med 2017.

Norsk medieøkonomi i tall: 

  • Dei norske avisene og tv- og radioselskapa omsette for til saman 26,7 milliardar kroner i 2018. Det er ein auke på 257 millionar kroner, eller knapt éin prosent, frå 2017
  • Fram til 2017 var reklamemarknaden for tv og radio i vekst, men frå 2017 til 2018 fall reklameinntektene i desse kanalane med totalt 212 millionar kroner, tilsvarande 4,7 prosent
  • Totalt auka inntektene til dei nasjonale tv-kanalane med 310 millionar kroner, eller 4,1 prosent, i 2018. Årsaka var ein solid vekst i brukarinntektene
  • Brukarinntektene til dei nasjonale tv-kanalane auka med 478 millionar kroner frå 2017 til 2018, tilsvarande 13 prosent. Brukarinntektene kjem hovudsakleg frå sal av premiuminnhald og distribusjon
  • Lønnsemda til dei nasjonale tv-kanalane har falle dei siste fem åra som følge av høgare driftskostnader. I 2018 hadde dei nasjonale kringkastarane eit driftsunderskott på totalt 68 millionar kroner. Hovudårsaka til underskottet var at Discovery skreiv ned senderettar med over 400 millionar kroner
  • Dei nasjonale radioselskapa får i hovudsak inntektene sine frå reklamesal. I 2018 fall reklameinntektene med 8,5 prosent, tilsvarande 45 millionar kroner, og lønnsemda til radioselskapa blei svekt
  • Avisene som tar betalt hadde 11,5 milliardar kroner i driftsinntekter og eit driftsresultat på 824 millionar kroner i 2018 (ikkje medrekna produksjonstilskott). Driftsinntektene var omtrent på nivå med 2017, mens driftsresultatet gjekk ned med 69 millionar på grunn av auka kostnader
  • Avisene som tar betalt hadde 6,7 milliardar kroner i brukarinntekter (inntekter frå abonnement og laussal) i 2018, ein auke på 2 prosent frå 2017. Heile veksten kom frå dei digitale utgåvene
  • Avisene som tar betalt hadde 4,4 milliardar kroner i reklameinntekter i 2018, ein nedgang på 119 millionar kroner eller 2,7 prosent frå året før. Dei siste fem åra har avisene mista 2,3 milliardar kroner i reklameinntekter, ein nedgang på 34,1 prosent
  • Driftsinntektene til gratisavisene var 208 millionar kroner i 2018, ein nedgang på 18,2 prosent eller 46 millionar kroner frå året før. Gratisavisene hadde eit driftsoverskott på 4,1 millionar kroner og ein driftsmargin på 2 prosent i 2018. Gratisavisene stod for 1,8 prosent av dei samla driftsinntektene til heile avisbransjen i 2018.

Kilde: Medietilsynet

Til toppen