To av mange BT-forsider om «Cruise-saken». (Faksimiler)
To av mange BT-forsider om «Cruise-saken». (Faksimiler)

BT-journalister hedret for avsløringene som endte Trude Drevlands politiske karriere

Bergens Tidende fikk «Gullparaplyen» fra Bergen Journalistlag fredag kveld. Se alle prisene her.

Bergens Tidende satte dagsorden gjennom hele 2015 med en omfattende mengde journalistikk om den såkalte «cruise-saken» i Bergen.

Saken endte blant annet med en (foreløpig uavklart) siktelse mot tidligere ordfører Trude Drevland, og andre personer som hadde befatning med saken.

Nå er journalistene som jobbet fram avsløringene, hedret med «Gullparaplyen», Bergen journalistlags årlige prisutdeling.

Juryen uttaler følgende om prosjektet, og prisen til journalistene Eystein Røssum, Anders Haga, Rune Christophersen og Lars Kvamme:

 

Til «underkategorien» sølvparaplyen:

Konsekvensen av god journalistikk er ikke alltid nødvendigvis at publikum står på sidelinjen og jubler.

Likevel er det - kanskje mer enn noen gang - viktig at det blir satt av ressurser til en undersøkende journalistikk som gjør at vi også i fremtiden kan fylle rollen som vaktbikkjer i vårt demokrati. At vi er dem som sier fra dersom noen misbruker sin makt, innflytelse. At det er vi som problematisere saker hvor makt og myndighetspersoner kollektivt enes om hva som er riktig.

I 2015 utspilte det seg politisk og personlig drama seg i Bergen som byen knapt hadde sett maken- i alle fall i dette årtusenet. En sak som vinneren av årets prosjekt dekket på en forbilledlig måte.

 

Til hovedprisen, Gullparaplyen:

I kåringen av Gullparaplyen skal juryen ta omsyn til faktorar som aktualitet, forteljarteknikk, konsekvens, kjeldebruk og engasjement. Årets vinnar innfrir i alle desse klassane – ikkje minst i engasjement. Gullparaplyen for 2015 går til…..

«Cruise-saken i Bergen» av journalistane Eystein Røssum, Anders Haga, Rune Christophersen og Lars Kvamme frå Bergens Tidende.

Under festmiddagen fredag, ble det også delt ut en rekke «sølvparaplyer» i følgende kategorier:

Årets lokalsak:

Avisa Hordaland: «Dobbeltromsaka» - Karl Ystanes m/fl

Den lokale journalistikken er nærare og tettare på kjeldene og publikum. Den lokale journalistikken er viktig og ofte viktigare enn den regionale eller nasjonale. Den er ein av bærebjelkene i lokalsamfunnet, og vil vere det i uoverskueleg framtid. Ei utfordring med lokaljournalistikken er ofte at ressursane ikkje strekk til i kvardagen, og at ein let dei gode sakene sleppe.

Men når vi no skal dele ut den første Sølvparaplyen for årets lokalsak, er det stikk motsett som er tilfelle. Lokalavisa fekk tips om ei vesentleg endring i kommunen sin praksis i eldreomsorga. Utan å orientere politikarane, hadde kommunen teke til å plassere eldre på dobbeltrom.

Dette vekte stor uro blant brukarar, helsearbeidarar og familiar. Då avisa byrja å publisere den eine artikkelen etter den andre om dette, vekte det stor merksemd lokalt. Utrøytteleg følgde avisa opp saka veke etter veke, og enden på visa var at administrasjonen i Voss kommune blei instruert av politikarane til å endre praksis.

Sølvparaplyen for årets lokale sak går til redaksjonen i Avisa Hordaland for det grundige og gode arbeidet med "Dobbeltrom-saka" på Voss.

Video:

NRK Hordaland: «Villmaktens voktere» - Odd Arne Olderbakk

Hverken vær eller vind har kunnet stoppet drivet til denne fotografen! HAN har satt det meste på vent for å kunne rykke ut når det har vært nødvendig. Med sin tilstedeværelse, engasjement, gode blikk og dramaturgiske evner i ryggen, har han klart å gi oss innblikk i situasjoner i naturen få folk har sett før. Resultatet er en utrolig vellagd, spennende, estetisk og  veldig godt fotografert serie om de ansattes jobb i Statens naturoppsyn og deres hverdag ute i felten/feltet.

Juryen vil spesielt trekke frem helikoptersekvensen med jerveuttaket som er fotografert og klippet på en forbilledlig måte. Her sitter alt som det skal og resultatet er skikkelig spennende og engasjerende TV.

Prisen for beste video går til Odd Arne Olderbakk.

Foto:

Frilans: Paul Sigve Amundsen - «Reisen til Europas ende»

Årets vinner i kategorien Foto er er et overraskende bilde, og vi må se to ganger før vi helt skjønner hva som skjer. Men det vi ser med en gang er at dette er en veldig godt fotografi, som desverre er minst like aktuelt i dag som den dagen i februar 2015 det ble tatt.

Det er et bilde som er tatt av en fotograf som vet hva han er ute etter og som vet hvordan han skal få det til. Årets vinnerbilde heter «På flukt fra Europa» og er tatt av frilanser Paul Sigve Amundsen.

Enkeltprogram / enkeltartikkel:

Bergens Tidende: «Smiley» - Kjersti Mjør

Å vera nysgjerrig er ein føresetnad for god journalistikk. Når juryen skulle velgje vinnaren i kategorien årets "enkeltsak / program" var det med ein gong eit bidrag som særleg peika seg ut. Nettopp fordi journalisten har vore meir nysgjerrig enn vanleg, denne gongen nysgjerrig på eit av dei menneska som sette sitt preg på bybildet i Bergen i mange år.

Då Tore Syvert Moen, på folkemunne kjend som Smiley, fall om og døydde 68 år gamal, hadde alt journalisten ein intervjuavtale med han. Men i staden byrja eit nøysomt arbeid med å leggje eit puslespel for å finne ut kven han eigentleg var. Korleis var eigentleg livet til denne byoriginalen, korleis levde han og korleis blei det slik det blei.

Dette arbeidet resulterte i ein grundig, hjartevarm og knakande god reportasje som blei publisert på BT.no og BT Magasinet 5. september i fjor. For juryen var det ingen tvil om at dette var årets beste enkeltsak. Sølvparaplyen blir med dette tildelt Kjersti Mjør for «Ein av oss» - Historia om Smiley.

  • Juryen har vore sett saman av Geir Bjarte Hjetland, juryleiar, Therese Grimstad Pisani, Kjartan Brügger Bjånesøy, Helge Skodvin og Lillian Vambheim.
Til toppen