(Faksimile - en utgave av Asker og Bærums Budstikke).
(Faksimile - en utgave av Asker og Bærums Budstikke).

Budstikka tjener ikke penger lenger. Konsernregnskap i minus i fjor.

«Bare» 13,5 prosent vekst i digitale annonser.

budstikka
(Faksimile - en utgave av Asker og Bærums Budstikke).

Asker og Bærums Budstikka og konsernet med samme navn presenterte før helga sitt resultat for 2014.

Det forteller om et driftsresultat på minus 1,9 millioner for hovedavisen og morselskapet Asker og Bærums Budstikke, mens konernet som helhet gikk med 1,2 millioner i minus.

Gode finansinntekter sørger imidlertid for at resultat før skatt for konsenret blir på 3,3 millioner i pluss. Av en samlet omsetning på 176,5 millioner kroner.

Omsetningssvikt

Omsetningen gikk kraftig ned i fjor, særlig for morselskapet og flaggskipet Budstikka. Fra 156,3 millioner i 2013, til 144,1 millioner i 2014, en samlet omsetningssvikt på 7,8 prosent.

Det forteller i hovedsak om en kraftig svikt i papiravisannonsering, som andre mediehus. Og en digital vekst som på langt nær klarer å demme opp for dette; veksten i digitale reklameinntekter for Budstikka var på 13,5 prosent i 2014, hvilket er svakere enn andre aviser og konsern har meldt om den seneste tida.

- Vi forventer fortsatt fall i papirinntekter, og har et mål om digital vekst på 15-20 prosent framover, skriver konsernet i resultatpresentasjonen.

Opplagsinntektene faller også med tre millioner for morselskapet, og prisøkninger har ikke demmet opp for volumfall.

Stor nedbemanning

Peesentasjonen forteller samtidig at økonomien har fått konsekvenser: Bemanningen i morselskapet Asker og Bærums Budstikke er redusert med i overkant av en tredjedel siden 2012. 28 årsverk har forlatt avisa i årene 2012-2015. Disse nedbemanningene koster 7 millioner kroner i 2014, forteller regnskapet.

Konsernet har foruten nedbemanning, også gjort strukturelle endringer. Blant annet er salgsavdelinger i Budstikka og gratisavisa Asker og Bærumsavisen slått sammen. Når det gjelder gratisavisa blir 2015 et skjebneår, kan vi lese av regnskapet:

- Nå er det «make it og break it». Kjøpet var både et offensivt og et defensivt grep - den defensive begrunnelsen i liten grad til stede, heter det. Det handler om at en rekke gratisaviser er lagt ned nylig, inkludert Aftenpostens OsloBy ed sitt Asker- og Bærumsbilag.

Digitale tjenester vokser

Resultatpresentasjonen forteller imidlertid om noen vekstområder. Det gjelder i hovedsak digitale tjenester gjennom «Tjenestetorget», der omsetningen vokste fra 12,5 millioner i 2013 til 21,8 millioner kroner i fjor. Her er driftsmarginen på cirka 15 prosent, melder konsernet.

Asker og Bærums Budstikke (morselskap)

2014 2013
Driftsinntekter 77 160 000 86 101 000 -10,38 %
Driftsresultat -1 907 000 8 318 000 -122,93 %
Resultat før skatt 5 518 000 26 236 000 -78,97 %

Asker og Bærums Budstikke ASA (konsern)

2014 2013
Driftsinntekter 176 534 000 180 917 000 -2,42 %
Driftsresultat -1 288 000 10 032 000 -112,84 %
Resultat før skatt 3 967 000 23 382 000 -83,03 %

KONSERNET: Slik er Budstikka-konsernet bygd opp.
KONSERNET: Slik er Budstikka-konsernet bygd opp.

Til toppen