Byavisa ble kjøpt for 35 millioner kroner. Siden har den gått med 20 mill. i minus

Byavisa ble kjøpt for 35 millioner kroner. Siden har den gått med 20 mill. i minus

2014 endte med et underskudd på 6 millioner kroner, av en omsetning på 10. Og nå erkjenner de rot med lesertall.

Byavisa Trondheim sliter på flere fronter, kan vi lese i dagens utgave av Finansavisen.

I fjor fikk avisa et resultat før skatt på minus 6,3 millioner kroner - av en omsetning på bare 10,4 millioner kroner.

Regnskapet viser med andre ord at mens inntektene har gått ned, har kostnadene økt fra 2013 til 2014.

Ser vi på regnskapene flere år tilbake i tid, har det gått dårlig helt siden Amedia og Polaris sammen la 35 millioner kroner på å kjøpe Byavisa Trondheim i 2008 fra danske Søndagsavisen.

Avisa eies i dag av Nr1 Adressa-Trykk Orkanger ASsom igjen eies med 50 prosent hver av Polaris og Amedia.

Siden 2008 har avisa gått med et akkumulert underskudd på nær 20 millioner kroner, og omsetning har stupt fra opp mot 30 millioner i toppårene, til altså bare 10 millioner kroner i fjor.

Overfor Finansavisen erkjenner daglig leder Jarle Rogstad at situasjonen er utfordrende, men hevder det ser litt bedre ut for 2015:

- Vi har klare ambisjoner om å forbedre både inntekts- og resultatutviklingen i år, sammenlignet med 2014. Og vi er på klart riktig vei. Det er for tidlig å si noe om hvor 2015 lander resultatmessig.

Tull med lesertall

Og attpåtil sliter Byavisa med lesertallene. Eller rettere sagt: De sliter med å presentere korrekte tall. I lengretid har avisa markedsført seg med en lesermåling som gir dem 114.000 lesere. Dette basert på en måling fra Sentio på oppdrag for Byavisa.

Samtidig viser siste offisielle lesertall fra TNS Gallups Forbuker & Media at avisa i fjor hadde bare 47.000 lesere.

Ifølge Finansavisen har nå Sentio oppdaget en feil i sine målinger, og en siste måling skal måle tallet til 70.000 lesere.

Til toppen