Byavisa Tønsberg sparket selger etter 10 dager - må nå betale en halv million kroner i for usaklig oppsigelse
(Foto: Faksimiler)

Byavisa Tønsberg sparket selger etter 10 dager - må nå betale en halv million kroner i for usaklig oppsigelse

Selskapet hevdet hun aldri ble ansatt, men det var retten uenig i.

Det er Tønsbergs Blad som skriver om arbeidsrettssaken i Tønsberg tingrett, hvor TBs konkurrent - Byavisa - er dømt til å betale en tidligere ansatt 500.000 kroner. Selskapet må også dekke saksomkostninger.

Ifølge TB slår retten fast at hun ble usaklig oppsagt, og mener Byavisa Tønsberg har «vist en total mangel på etterlevelse av arbeidsmiljølovens regler».

Selgeren begynte først i avisa gjennom et bemanningsbyrå i februar 2017, og 4. april fikk hun skriftlig tilbud om fast jobb. Dette svarte selgeren på to uker senere, og i et møte dagen etter mener retten «det er mest sannsynlig at selgeren aksepterte tilbudet om jobb».

Allerede 28. april ble imidlertid arbeidsforholdet avsluttet, og det er denne usaklige oppsigelsen avisa nå må betale for: 70.000 kroner i oppreisning og 430.000 kroner for økonomisk tap.

Oppsigelen var begrunnet i dårlig økonomi, men ble av retten kjent ugyldig. Selskapet hevdet i retten at selgeren aldri ble formelt ansatt på et møte 19. april, men retten mener møtet i kombinasjon med e-postene må ses på som en avtaleinngåelse.

Selgerens svar på e-post dagen før inneholdt riktignok noen formuleringer og ønsker til kontrakten - blant annet ville hun ikke ha formulering i kontrakten om minimumskrav til salg. Men retten mener dette ikke kan regnes som noe avslag på jobbtilbudet.

 

Til toppen