PFU: Her ved leder og VG-journalist Alf Bjarne Johnsen, og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. (Arkivfoto)
PFU: Her ved leder og VG-journalist Alf Bjarne Johnsen, og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. (Arkivfoto) (Bilde: )

Cappelen: - Nye PFU uthuler 4.14 i Vær Varsom-plakaten

KOMMENTAR: - Ikke rart antall fellelser går ned, når betydningen av imøtegåelsesretten bygges ned, mener Anders Cappelen.

- Ikke rart antall fellelser går ned, når betydningen av imøtegåelsesretten bygges ned.

Anders CappelenKOMMENTAR: Anders Cappelen

Cappelen er forfatter, forlegger, konsulent og foredragsholder. Han har lang erfaring fra både medier og kommunikasjon. De seneste åra har han også brukt mye tid og krefter på «presseetisk arbeid», og bistår blant annet klagere ved saker til PFU. 

PFUs behandling av klage på Ballade.no i går er et nytt eksempel på at betydningen av Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, bygges ned. Det er derfor ikke rart at antall 4.14-fellelser har gått dramatisk ned det siste året.

LES MER om den omtalte klagesaken:

VVP 4.14 er presseetikkens viktigste punkt. For den som rammes av sterke og ødeleggende beskyldninger i pressen, er det dette punktet som til nå har gitt best vern.

PFU har gjentatte ganger tidligere tolket 4.14 slik at den angrepne part må konfronteres med de konkrete påstandene og beskyldningene. Med Kjersti Løken Stavrum som leder for PFU-sekretariatet, og med et PFU der et flertall av medlemmene er relativt nye, hopper utvalget bukk over en rekke tidligere uttalelser der dette prinsippet ble knesatt.

Flere av PFU-medlemmene, blant dem leder Alf Bjarne Johnsen, påstod på gårsdagens møte at klager fikk 100 % mulighet til å imøtegå beskyldningene. Men det som skjedde var følgende:

Klager fikk på publiseringsdagen tilsendt en e-post fra Ballades redaktør med et rapportutdrag på 6481 tegn, fullastet med grove beskyldninger og personangrep. Samtidig skrev redaktøren følgende:

«Vi vurderer dette på nytt i morgen formiddag ut fra det informasjonsbildet vi har da. Vi ber deg om å være tilgjengelig dersom du ønsker å kommentere det vi eventuelt går ut med.»

«Det vi eventuelt går ut med». Klager fikk aldri vite at Ballade skulle publisere HELE utdraget på 6481 tegn. Derfor skrev han en generell kommentar til rapporten, og sendte denne til redaksjonen.

Han imøtegikk ikke de konkrete beskyldningene da han ikke visste hvilke av dem som ville bli publisert. PFU aksepterte altså at denne kommentaren er en fullgod imøtegåelse av et 6481 tegn langt angrep med et tosifret antall grove beskyldninger.

En mulig forklaring på at ingen av PFU-medlemmene bortsett fra Eva Sannum syntes å være klar at klager aldri fikk vite hvilke beskyldninger som ville bli publisert, er at PFU-sekretær Kjell Nyhuus i sitt sakssammendrag ikke tok med denne helt avgjørende opplysningen.

Denne klagesaken kan derfor også sees som nok et eksempel på hvor avgjørende PFU-sekretariatets sakssammendrag er i klagesaker.

Klagen på Ballade (sak 225/14) er ellers historisk fordi det er første gang i nyere tid at PFU-sekretariatet og PFU er blitt presset til å behandle en klagesak på nytt. Dette skjedde etter en klagebehandling i oktober i fjor som sekretariatet offentlig har karakterisert som «under pari».

I den første innstillingen fra PFU-sekretariatet i denne saken het det følgende i de to siste setningene:

«Utvalget understreker viktigheten av at den som angripes får muligheten til å ta til motmæle mot helt konkrete påstander. Ballade.no har brutt god presseskikk».

Men dette var, når det kom til stykket, likevel ikke så viktig for PFU, som «snudde» innstillingen på oktobermøtet i fjor.

TILSVAR: Slik ble tilsvaret presentert, med lenke til egne saker.
TILSVAR: Slik ble tilsvaret presentert, med lenke til egne saker.

Med uttalelsen i sak 225/14 har PFU skrevet ny presseetikk ved at utvalget for første gang sier at det er greit at imøtegåelse av sterke beskyldninger i nettaviser kan skje via lenking. Det gamle, etablerte prinsippet om at imøtegåelsen må skje «samme tid, samme sted», gjelder ikke lenger.

For den som rammes av uetisk journalistikk, betyr dette at vernet presseetikken til nå har gitt dem, bygges ytterligere ned.

En annen sak som tydelig viser hvordan VVP 4.14 er blitt uthulet etter Per Edgar Kokkvolds tid, er denne: http://anderscappelen.no/2014/

For ordens skyld: Undertegnede har ikke hatt noen befatning med PFU-klagen mot Ballade.no utover at han uten betaling hjalp den 75 år gamle klageren med å skrive en anmodning om ny behandling av klagen.

Til toppen