PFU var enstemmige i behandlingen av klagen mot DN.
PFU var enstemmige i behandlingen av klagen mot DN. (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

PFU:

Dagens Næringsliv ble ikke felt i PFU for kritisk sak om anbundskonsulent

Sivilingeniøren Kjell Kvam hevdet DN fremstilte han som en kjeltring. – Jeg har forståelse for at klageren oppfatter dette som tøft og rammende, sier PFU-nestleder Anne Weider Aasen.

Onsdag ble klagen fra konsulent og sivilingeniøren Kjell Kvam mot Dagens Næringsliv, for flere kritiske artikler om hans rolle i anbundskonkurranser i Kommune-Norge i vinter, behandlet av Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

Det endte med konklusjon om at Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Kvam følte seg fremstilt som en kjeltring og uttrykte i sin klage til PFU at sakene har vært en betydelig belastning for ham og familien.

PFU var imidlertid enstemmig i konklusjonen. 

– Jeg har forståelse for at klageren oppfatter dette som tøft og rammende. Men det er tatt inn kilder som støtter han, så det er god kildebredde. Han har også fått muligheten til å imøtegå det som er kommet frem, sier nestleder Anne Weider Aasen.

– Jeg mener DN har gjort dette på en omtankefull og saklig måte, selv om jeg selvsagt forstår det er tøft for klager, sier Aasen. 

 

Dette er saken:

Den første artikkelen ble publisert i DN lørdag 2. februar, og ble etterfulgt av flere oppfølgersaker. Artiklene satte et kritisk søkelys på sivilingeniøren og konsulenten Kvam - som er blitt leid inn av en rekke norske kommuner for å bistå dem og styre anbudskonkurranser til større offentlige byggeprosjekter, heter det i PFU-papirene.

Kvam ledet arbeidet med å velge hvilke entreprenør en kommune skulle velge, og hadde ifølge avisen fått en egen anbudsmodell oppkalt etter seg: «Kvam-metoden». 

DN stilte spørsmål rundt hvem som egentlig vinner anbudskonkurransene som Kvam styrer, basert på rykter i byggebransjen. DN fant ut at ett selskap - Byggmesteran AS - hadde funnet ni av tolv anbudskonkurranser ledet av Kvam. Eieren av dette selskapet er Egil Grande, som var forloveren til Kvam i 1981. 

Begge parter kommer til orde i artikkelen og hevder relasjonen deres ikke hadde noen betydning i de nevnte anbudsprosessene.

Kvams advokat mener DN "har grovt og hensynsløst hengt ut en person uten at det er grunnlag for det", og skriver videre i sin klage at "det er ikke "avdekket" noe som står i forhold til skadene Kjell Kvam er påført ved bruk av navn og bilde.»

Klagen hevder videre at Kvam ikke var rettslig inhabil - slik han mener DN fremstiller det som - selv om en av tilbydernes eiere/ledere var hans forlover for 35 år siden.

Klager mener DN hadde brutt følgende fem punkter i Vær varsom-plakaten: 

  • VVP 3.2 (kildebruk)
  • VVP 4.1 (saklighet og omtanke)
  • VVP 4.2 (om å skille fakta og kommentar)
  • VVP 4.4 (tittelbruk)
  • VVP 4.7 (identifisering)

Klager mente også at størrelsene på oppslagene var brudd på VVP.

«Det er intet i Kjell Kvams opptreden eller rolle, herunder er han ingen offentlig person, som gir grunnlag for en slik massiv negativ mediedekning. Dette er for brutalt.», heter det i klagen. 

Det skrives det også: 

«DNs forsøk på å skape en Watergatehistorie viste seg å være uten fundament, og Kjell Kvam burde vært spart for å bli fremstilt som en "kjeltring". Dette er hans levebrød, og det er naturligvis en betydelig belastning for ham og hans familie.»

 

DNs tilsvar: Avviste brudd

DN avviser noen brudd på VVP og hevder i sitt tilsvar at "den påklagede saken har stor offentlig interesse fordi den handler om hvordan store offentlige byggeprosjekter håndteres."

DN avviser også at de hevdet at Kvam er rettslig inhabil. 

DN mener videre at "det ikke er grunnlag for å anonymisere Kjell Kvam i en artikkel som handler om praktisering av det offentliges anbudspraksis". De påpeker også at  Kvam stilte til normalt intervju med avisen "slik at han fikk komme godt til orde".

DN mener også "klager kommer med flere uriktige ting om DNs journalistikk".

Disse sakene ble behandlet i PFU, onsdag 23. oktober:

S011/19 – KFUK-KFUM Global mot Aftenposten
014/19 – KFUK-KFUM Global mot Vårt Land
015/19 – KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende
016/19 – KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad
017/19 – KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen
018/19 – KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen
019/19 -KFUK-KFUM Global mot Dagen
073/19 -Tolga kommune ved rådmann mot Verdens Gang
089/19- Adv. Arild Paulsen pva Kjell Kvam mot Dagens Næringsliv
Til toppen