Endelig kunne Dagens Næringsliv juble for SKUP-prisen igjen! Diplomer til VG, NRK, Dagbladet og Adressa. Se alt om vinnerne her

Endelig kunne Dagens Næringsliv juble for SKUP-prisen igjen! Diplomer til VG, NRK, Dagbladet og Adressa. Se alt om vinnerne her

Hovedprisen går til Kjetil Sæter, Knut Gjernes, Lars Kristian Solem og Fredrik Solstad i DN.

  • Endret

Over 600 norske journalister var tilstede på SKUP-konferansen i Tønsberg denne helga, hvor landets beste journalistikk ble hedret. Lørdag ble prisene delt ut og det var Dagens Næringsliv som trakk det lengste strået - for første gang på flere år.

Og gjensynsgleden var tydelig stor for redaksjonen, som jublet solid da prisen ble delt ut. 

Juryen valgte også å gi SKUP-diplom til Adresseavisen, NRK, Dagbladet og VG (2x). 

  • Les og se mer om alle vinnerne nedover i saken! Se også intervju med både DN-journalistene og Adressas diplomvinnere.

 

1,4 milliarder kroner

Et vagt tips førte til opprullingen av saken om en rekke kritikkverdige boligkjøp i Oslo kommune. For det belønnes Dagens Næringsliv med årets SKUP-pris.

Sammen med fotograf Fredrik Solstad brukte de mange måneder på å komme til bunns i saken etter at redaksjonen fikk et tips om at «noen tjener seg rike på å selge leiligheter til Oslo kommune».

Boligbygg-saken i Oslo er blitt stadig utvidet og omfatter nå 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner.

En konkursgjenganger og en kommunekonsulent i det kommunale foretaket Boligbygg er siktet av Økokrim for grov korrupsjon etter avsløringene. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at skandalen var kjent.

Også administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg har fratrådt sin stilling etter at skandalen ble kjent, mens hele styret er byttet ut.

Kommunerevisjonen skal granske det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av eiendommer de siste årene. Leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H) har omtalt saken som «en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid».

 

SKUP-prisen 2018 til Dagens Næringsliv

Juryen uttaler:

Den norske velferdsstaten finansieres av store overføringer fra skattebetalerne til offentlig sektor – i tillit til at midlene brukes effektivt til felles formål. Det er medienes oppgave å overvåke at politikere og forvaltning har tilfredsstillende kontroll med offentlig pengebruk.

På dette område representerer uavhengig og kritisk journalistikk en umistelig del av vårt demokrati. Ingen har i løpet av 2017 løst denne oppgaven på en bedre måte enn vinneren av SKUP-prisen. Gjennom over 40 grundige reportasjer har journalistene avdekket katastrofal mangel på kontroll med milliardinvesteringer i Oslos kommunale eiendomsselskap Boligbygg.

Reportasjene gir innblikk i udokumenterte eiendomstransaksjoner og spekulantenes berikelse på fellesskapets bekostning. Arbeidet har fått store konsekvenser. Både daglig leder og styret i Boligbygg er skiftet ut. To personer er siktet av Økokrim for grov korrupsjon. Den ansvarlige byråd for næring og eierskap har trukket seg.

Journalistene bygde opp sin egen eiendomsdatabase hvor all vesentlig informasjon ble samlet. Deretter kombinerte de datastøttet journalistikk med graving i sosiale medier, observasjon, innhenting av dommer og konkurshistorikk. Juryen vil særlig berømme journalistene for deres strategiske kildetilnærming, og bruken av det avslørende pressefotografiet som dokumentasjon i saken.  

Juryen gratulerer Kjetil Sæter, Knut Gjernes, Lars Kristian Solem og Fredrik Solstad i Dagens Næringsliv med SKUP-prisen for 2017

 

SKUP-diplom til Adresseavisen

Juryen uttaler:

Gjennom omfattende kildejobbing, og ved å innhente og sammenligne  ulike tidslinjer knyttet til forvaltning, politikk og økonomi avdekker journalistene tvilsomme koblinger mellom politikk og næringsinteresser i Trondheim kommune.  

Adresseavisens gravejournalister Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise har gransket lobbyvirksomheten til Ap-politikeren Rune Olsø, en mann med 22 års fartstid i bystyret, lederverv i Trondheim Ap og Sør Trøndelag Ap. Gjennom selskapet Staur AS ble Rune Olsø hyret inn for å få frigjort et attraktivt grønt område til boligbygging, det såkalte Kystad-området.  

Olsø var klar over at han som bystyrerepresentant ikke kunne delta i behandlingen av en konkret reguleringssak for Kystad-området.

Derfor meldte han seg inhabil, men tok deretter kontakt med sin nære venn og gruppeleder for Ap, Geir Waage, for å foreslå konkrete formuleringer som Ap kunne vedta.

I jakten på informasjon og avtaler har de to journalistene opplevd en massiv motstand som skiller seg ut blant årets innsendte metoderapporter. Beskyldninger om juks og manipulering hadde imidlertid en helt annet effekt enn ønsket: Journalistene fortsatte jakten – fast bestemt for å komme til bunns i saken. Til slutt kunne de vise frem en avtale verdt seks millioner kroner. To millioner ble utbetalt til Staur før avtalen ble opphevet.  

Juryen gratulerer Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise i Adresseavisen med SKUP-diplom for 2017.  

Se intervju med Adressa-journalistene: 

  • For ordens skyld: Dette var en direktesending, og kritiserte / angrepne parter var ikke til stede for å kunne svare på anklagene. Rune Olsø er kontaktet med tilbud om kommentar til påstandene.

 

SKUP-diplom til Dagbladet for «Søppelkrisa»

Juryen uttaler:

I dag er det nærmest «risikofritt» å være styrende lokalpolitiker i Oslo, sånn bør det ikke være, skrev byrådsleder Raymond Johansen i en kronikk i Dagens Næringsliv sommeren 2015. Han etterlyste mer kritisk journalistikk rundt det som skjer i landets hovedstad.  

Året etter fløt søppelet i Oslos gater. Møkkagraverne i Dagbladet fulgte stanken og ba Oslo kommune om en oversikt over hvilke av de 130.000 søppeldunkene som var tømt – og ikke tømt - og med Offentlighetsloven som verktøy fikk de ut tusenvis av avviksmeldinger, samt timelistene til de ansatte i det private renovasjonsselskapet Veireno.  

Juryen har latt seg imponere over hurtigheten i gravingen. Mens søppelkaoset pågikk klarte Dagbladet, nærmest i sanntid, å få frem fakta som ikke lot seg tilbakevise: Omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven, og en kommune som hadde mistet kontrollen på byens søppel.  

Juryen har spesielt vektlagt hvordan journalistene i Dagbladet har intervjuet og analysert store datasett. Den visuelle og interaktive fremstillingen av 24.000 søppelklager er også forbilledlig.  

Dagbladets avsløringer var spikeren i søppeldunken for Veireno som like etter avsløringene gikk konkurs. Selskapet ble i tillegg politianmeldt av Arbeidstilsynet, og direktøren for Renovasjonsetaten i Oslo kommune måte gå.  

Juryen gratulerer Vegard Venli, Eiliv Frich Flydal og Ola Strømman i Dagbladet med SKUP-diplom for 2017.
 

 

SKUP-diplom til VG for «barnevernsmilliardene»:

En nyhetssak om en privat stiftelse som rekrutterer fosterforeldre blant arbeidsledige i Rogaland vekker journalistens nysgjerrighet. Undersøkelser viser at det har vært en voldsom vekst i bruk av private, såkalte ideelle stiftelser som leverandører av barnevernstjenester. Spørsmålet er om Staten har tilfredsstillende kontroll med milliardene som overføres til privat barnevern. Gjennom et imponerende systematisk arbeid kartlegger VGs journalist virksomheten til stiftelsen Fyrlykta, som har mottatt 437 millioner kroner skattefritt fra det offentlige under påskudd av å være en ideell stiftelse. 

Nærmere gransking av Buf-direktoratets konkurransegrunnlag viser at Fyrlykta har fått verdifulle kontrakter på falske premisser. I løpet av fire år opparbeidet stiftelsen et overskudd på 52 millioner kroner, lederne tok ut skyhøye lønninger og overførte millioner til et europeisk nettverk ledet av en norsk-tysk hovedmann. Pengestrømmene dokumenteres ved grundig regnskapsanalyse og søk i europeiske registre og databaser, personsøk over landegrenser og i Estlands domstoler.

Arbeider avdekker også at Fyrlykta ikke er alene om å tjene store penger på privat barnevern. Kartleggingen viser flere av aktørene som mottar flest velferdsmillioner kontrolleres av fond i skatteparadiser, og at Bufdir har liten eller ingen kontroll med pengebruken. Teamet avdekker i tillegg at et stort antall ansatte i det offentlige barnevernet har dobbeltroller og selger private barnevernstjenester på si.

Juryen gratulerer Maria Mikkelsen, Shazia Majid og Amalie Nærø i VG med SKUP-diplom 2017.

 

Foto: Erik Waatland

SKUP-diplom til NRK Nyheter for «IT-milliardene»

Juryen uttaler: 

Blant årets SKUP-bidrag er det flere som har handlet om konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Har myndighetene kontroll når helt sentrale tjenester overlates til private selskaper? Følges lover og regler?  

Mange var det nok som fikk kaffen i vrangstrupen en februarmorgen i fjor, da nyheten om at det norske nødnettet, selve bærebjelken for kommunikasjon i krisesituasjoner for landet, hadde vært ute av drift, som følge av en feil fra en IT-operatør i India. Ifølge norsk lov skal nødnettet driftes fra Norge.  

Og det skulle komme flere avsløringer fra diplomvinnerne. I mai kom meldingen om at Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, ved outsourcing  hadde gitt IT-arbeidere i en rekke land i Asia og Øst-Europa mulighet til innsyn i pasientjournalene til 2,8 millioner nordmenn, også dette stikk i strid med norsk lovgivning.  

Diplomvinnerne har tatt opp et svært viktig og høyaktuelt tema: Digital sårbarhet.   De har avdekket alvorlige brister i sikkerhetsbestemmelser og på kontroll av kritisk infrastruktur. De har også avslørt manglende kompetanse og manglende vilje fra ansvarlige myndigheters side til å vedgå dårlig oversikt og brudd på sikkerhetsbestemmelser.  

Juryen gratulerer Line Tomter og Anne Cecilie Remen i NRK Nyheter med SKUP-diplom for 2017.

 

SKUP-diplom til VG for «De forsømte broene»

Juryen uttaler:

Før Skjeggestadbrua i Vestfold kollapset i 2015, tok vi det for gitt at broer er trygge. Selv om det er 17.000 broer i Norge kan vi slå fast at journalistikken på feltet stort sett har vært begrenset til snorklippinger. 

Slik har det vært helt til en sivilingeniør i VGs designavdeling – med fortid som broinspektør – stilte spørsmålene. Først fant VG ut at 237 broer hadde skader som var alvorlige for bæreevnen, men to og et halvt års graving viser at registreringen av feil i Vegvesenets database Brutus har store mangler. Vegvesenet har i løpet av det siste året brutt reglene for inspeksjoner for 55,3 prosent av landets broer.  

Hvordan var det mulig at broen til Langøya i Vesterålen kunne stå med den samme kritiske skaden i 20 år? Hvordan var det mulig at pårørende til ulykkesofre hadde vært uvitende om at feil på rekkverk hadde medvirket til dødsfallet for deres kjære?  

VG kombinerte feltobservasjoner med bygging av datasett ut fra 90.000 PDF-sider med brorapporter – og avisen har lansert Broboten, der folk flest kan sjekke tilstandene til broene er de bor.  

VG har kombinert ny og tradisjonell metode på et forsømt område innen journalistikken, og avisen har ikke minst avdekket Vegvesenets forsømmelser.  

Juryen gratulerer Sondre Nilsen, Øyvind Engan og Mona Grivi Norman i VG med SKUP-diplom for 2017.
Til toppen