PFU-møtet.
PFU-møtet. (Ole Gunnar Onsøien)

Dagens Næringsliv sin «Golden Oldies»-reportasje ble ikke felt i PFU

Konkluderte med at Dagens Næringsliv ikke har brutt god presseskikk.

Daniel Rommen Olsen klagde inn en reportasjeserie i Dagens Næringsliv, med tittelen «The Golden Oldies», for manglende kildekritikk og kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke, tittelbruk, forhåndsdom, identifisering, bildebruk.

Saken ble behandlet i Pressens Faglige utvalg i dag, og utvalget konkluderte med at Dagens Næringsliv ikke har brutt god presseskikk. 

–Jeg tenker at det gjør at DN havner på riktig side etter en samlet vurdering, sa Alf Bjarne Johnsen under møtet. 

 

Unødvendig bildebruk

Journalisten som har skrevet saken hadde blant annet delt saken på Twitter med en omtale av den klagende partens kropp. Det har klager reagert sterkt på. 

– Jeg forstår at det er det som kan trekke i den andre retningen, sa Alf Bjarne Johnsen under.

– Jeg er helt enig i at DN ikke har brutt god presseskikk. Det henger særlig sammen med det klager fremholder, altså «personlig har jeg aldri kjent til de faktiske forhold DN fremholder», sier Kristin Taraldsrud Hoff under møtet. 

Sylo Taraku mener uttalelsen gir en god oppsummering av saken, samtidig som han reagerer på bildebruken. 

– Bildebruken er det jeg reagerer mest på her. Bildebruken fremstår overdrevent, sier han under diskusjonen og mente at den var unødvendig. 

Avisa har blant annet hentet bilder fra klagerens private Instagramkonto, noe som også klager har reagert på. Flere i utvalget mente at man har brukt mange bilder fra kontoen, men at det likevel ikke er brudd på god presseskikk. 

 

– Bildene har relevans

I sin uttalelse skriver utvalget:

«Utvalget noterer seg at det fremgår at bildene er hentet fra klagers Instagram-konto. Det handler altså om bilder som i utgangspunktet er publisert av klager til tusenvis av følgere på Instagram. Etter utvalgets mening må det dermed kunne legges til grunn at bildene viser hvordan klager har ønsket å fremstille seg selv i offentligheten. Utvalget merker seg også at DN har brukt bildene nettopp for å illustrere hvordan klager har vist frem seg selv og sin livsstil, noe som også er omtalt i teksten. Slikt sett mener utvalget at bildene har relevans». 

I sakspapirene til møtet står det at klager følgende:

«Slik klager ser det, har DN ikke lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jf. punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), og heller ikke vært tilstrekkelig kildekritiske og kontrollert opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2. Klager skriver: «De omtaler blant annet en Mercedes Benz AMG G63 som de fremstiller at jeg eier til over to millioner kroner, som jeg verken eier eller aldri har vært i mitt eie.»

Til toppen