Faksimile fra den opprinnelige saken hos Hitra-Frøya. Bildet er fjernet. (Faksimile).
Faksimile fra den opprinnelige saken hos Hitra-Frøya. Bildet er fjernet. (Faksimile).

Datatilsynet gir bensinstasjon 50.000 kroner i bot etter at lokalavis publiserte bilde fra overvåkingskamera

Avisa Hitra-Frøya publiserte bilde fra overvåkningsvideo etter at bensinstasjoneieren ba om hjelp. Nå får innhaveren bot.

En bil gjorde i februar i år skade på en bensinpumpe ved den lokale bensinstasjonen.

Innehaveren leverte et stillbilde fra overvåkningskameraet til hitra-froya.no for å få hjelp til å identifisere eieren av bilen, skriver Hitra-froya.no.

Lokalavisa skriver at de fjernet bildet et par timer etter at saken ble publisert, etter oppfordring fra bileieren. Redaktør Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya sier det, etter deres mening, ikke var et identifiserbart bilde:

– Det var i svart-hvitt og viste ingen kjennetegn. I tillegg finnes det et titalls tilsvarende varebiler i Øyregionen. Men bileieren kjente igjen bildet, og følte seg truffet. Vi slettet bildet da han etter et par timer ringte og fortalte at det var opprettet kontakt med eieren av bensinstasjonen. Da hadde vi ikke behov for å ha bildet på nett lenger, sier han til Hitra-Froya.no.

Bileieren, som ble plukket opp av overvåkningsvideoen, reagerte med å varsle fra til Datatilsynet. Han reagerte på at bensinstasjonen utleverte stillbildet til Hitra-Frøya.

Ifølge Hitra-Frøya.no mener Datatilsynet at bensinstasjonen har brutt personopplysningsloven og bøtelegger de med 50.000 kroner. I tilsynsvedtaket, som Hitra-Frøya refererer, står det:

- Lovgiver har vurdert kameraovervåkning som et særskilt inngrep i personvernet, og derfor er dette spesialregulert. Reglene setter klare grenser for hvordan kameraopptak skal behandles. Regelen for utlevering skal blant annet sikre at opptak med personopplysninger ikke spres slik at inngrepet i personvernet blir større enn nødvendig. Videre sikrer reglene at opptak ikke brukes til selvtekt – det er opp til politiet å utføre etterforskning. Virksomheten har klart krenket disse personverninteressene ved å utlevere opptak til en lokalavisa, særlig siden formålet var å spre det for å finne bilens eier.

Les hele saken hos Hitra-Frøya her.

Til toppen