Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet (Foto: Spray/Medietilsynet)

Ytringsfrihetskommisjon:

– De redaktørstyrte mediene spiller en svært viktig rolle for en åpen og opplyst offentlig samtale

Medietilsynet og direktør Mari Velsand er glad for at Trine Skei Grande nedsetter en ny Ytringsfrihetskommisjon.

Det er 20 år siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning. Nå har Trine Skei Grande nedsatt en ny ytringsfrihetskommisjon, som skal levere sin rapport til Kulturdepartementet innen utløpet av 2021.

– Det er tjue år siden den forrige ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning. I løpet av disse årene har vi sett en revolusjon innenfor medier og kommunikasjonsteknologi. Dette har styrket ytringsfriheten. Samtidig ser vi en rekke utviklingstrekk som setter ytringsfriheten under press. Derfor er det behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 

Blant temaene som skal opp er falske nyheter, sosiale medier, tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten og kritisk medieforståelse i befolkningen. Det gleder direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. 

I en pressemelding sier hun: 

– Vi lever i en tid der alle kan mene noe på nett, ofte gjennom sosiale medier. Det er positivt for ytringsfriheten. Men samtidig vet vi at sosiale medier også er en arena der usann informasjon deles. Derfor må befolkningens kritiske medieforståelse styrkes, slik at vi lettere kan skille mellom sann og usann informasjon. Samtidig er det viktig å anerkjenne at de redaktørstyrte mediene spiller en svært viktig rolle for en åpen og opplyst offentlig samtale, sier Velsand.

Medietilsynet er også glad for at de store internasjonale gigantenes rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen skal sees grundigere på. 

– Det er bra at kommisjonen skal se på plattformenes rolle og rettslige ansvar. Dette er vanskelige, men viktige problemstillinger, sier Velsand i meldingen. 

I mandatet til kommisjonen, som nedsettes etter jul, står det blant annet:

«Ytringsfrihetskommisjonen får i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. I denne sammenheng skal kommisjonen blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot "falske nyheter" og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier. Kommisjonen er også bedt om å drøfte nye medieaktører med portvokterfunksjoner og hvordan myndighetene kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet». 

Til toppen