Faksimile fra Harald Zwart og Demokratens satiriske film «Kong Jon-Ivar og de onde varslerne». (Faksimile)
Faksimile fra Harald Zwart og Demokratens satiriske film «Kong Jon-Ivar og de onde varslerne». (Faksimile)

Satire fikk kritikk for manglende fakta: Demokraten felt i PFU for Harald Zwarts filmer om Fredrikstad kommune

Presenterte ordføreren som «Kong Jon-Ivar», og antydet tette koblinger mellom næringslivet og ordførerens hoff. Men utvalget er «noe usikker» på om bruddet blir til kritikk.

Demokraten brøt god presseskikk, og fikk kritikk for faktagrunnlaget, etter å ha publisert satiriske filmer fra filmskaper Harald Zwart.

Det bestemte PFU tirsdag formiddag.

Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

VVP, 3.2

Utvalget begrunner fellelsen med punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, men vurderer også andre punkter.

Dette skal PFU bestemme seg for «på bakrommet» tirsdag.

Bakgrunnen for klagen er at i høst lagde filmskaper Harald Zwart flere satiriske filmer, som ble vist på avisa Demokratens nettutgave. 

Utvalget mente Demokraten måtte vurdere filmene som et leserbrev.

Filmene «Kong Jon-Ivar og de onde varslerne» og «Kong Jon-Ivar og Visekong Kari» går langt i å antyde en rekke uregelmessigheter i styringen av kommunen og flere byggeprosjekter.

Filmene er kritiske mot Fredrikstad kommune og har påstander om uregelmessigheter i den politiske ledelsen og tette bånd mellom kommunen og byens næringsliv.

De satiriske filmene ble innklaget til Pressens Faglige Utvalg av kommunen, med samtykke fra både ordføreren og varaordføreren i kommunen.

 

 

– Krevende sak

Sekretariatet innstilte på at filmene brøt VVP 3.2 og 4.14, på grunnlag av at avisen har spredd ukorrekte påstander.

Flere av utvalgsmedlemmene mente det var en vanskelig sak å håndtere, men var enige i at det måtte være et faktagrunnlag som stemte i publiseringen.

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen (og journalist i VG) sa det var krevende å håndtere saken:

– Redaktørstyrte medier må følge VVP og skille mellom hva som er sant og usant. Det vi kommer fram til skal nettopp verne satirens ypperste verdi, men samtidig påpeke at satire ikke er en bakvei om man ikke får fakta til å stemme, sa han.

– Jeg synes saken er vanskelig. Det gjør vondt å felle satire og humor. Mange uttalelser i PFU sier at man skal nettopp ha stor takhøyde for disse sjangerne, men hvilke krav bør det være til faktagrunnlaget, spurte PFU-medlem og nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet.

Representant Nina Fjeldheim for allmennheten (og rektor ved Humanistskolen) uttalte:

– Jeg skjønner at det kan argumenteres for at det ikke er brudd, men det er så mange ting som er riktig også, så det er  vanskelig å se på det som eventyr. Jeg syns det er problematisk at de ikke forholder seg til fakta, sa hun.

 

Regissør Harald Zwart.
Regissør Harald Zwart. Foto: Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

 

– Satiren holder ikke mål

Kommunen mente publiseringen av filmene bryter med punktene 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

I klagen argumenterte kommunen med at de mener faktagrunnlaget i satiren ikke holder mål:

«I Fredrikstad kommune har vi hatt den innstilling at vi må tåle at Demokraten publiserer filmer hvor man benytter satire for å kritisere institusjoner, og mennesker med makt. Samtidig er vi opptatt av at opplysningene satiren bygger på må ha rot i virkeligheten. Dette mener vi ikke er tilfellet i filmene, og særlig ikke i de siste to filmene” Kong Jon-Ivar og reguleringsplanen” og ”Kong Jon-Ivar og visekong Kari”», skrev de.

Demokraten avviste klagen på alle punkter og argumenterte med at kommunen prøver å innskrenke «satirens rammebetingelser»:

«Avisen slår innledningsvis fast at klagen dreier seg om at satiren ikke «har rot i verkeligheten», at kommunen skulle fått tilbud om samtidig imøtegåelse, og at filmskaperen er part i en annen konflikt med kommunen. Videre: «Etter vår oppfatning dreier denne saken seg om satirens rammebetingelser ikke bare i journalistikken, men som en viktig ytring i et demokratisk samfunn. Vi understreker at satiren i de aktuelle filmene retter seg mot Fredrikstad-politikkens to fremste maktutøvere, ordføreren og varaordføreren, og mot politikken slik den er karakterisert i mediene av de fremste opposisjonspolitikerne, og åpenbart oppfattes av mange velgere», står det i PFU-papirene.

 

Til toppen