Det er begjært lukkede dører under rettssaken mot Geir Erichsen, alias Geir Selvik Malthe-Sørenssen. Den tidligere journalisten og privatetterforskeren er tiltalt for sju grove bedragerier for nesten sju millioner kroner, samt dokumentforfalskning. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Det er begjært lukkede dører under rettssaken mot Geir Erichsen, alias Geir Selvik Malthe-Sørenssen. Den tidligere journalisten og privatetterforskeren er tiltalt for sju grove bedragerier for nesten sju millioner kroner, samt dokumentforfalskning. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix (Poppe, Cornelius)

Malthe-Sørenssen møtte ikke i retten. Nå er saken utsatt

Den bedrageritiltalte journalisten og privatetterforskeren Geir Selvik Malthe-Sørenssen møtte ikke da rettssaken mot ham skulle starte torsdag morgen.

  • Endret

Geir Selvik Malthe-Sørenssen (53) er tiltalt for bedragerier for nesten sju millioner kroner, samt fire tilfeller av dokumentforfalskning. Han ble i en reportasjeserie i VG kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken.

Torsdag var han imidlertid ikke til stede i Oslo tingrett.

– Saken er utsatt til i morgen, sier hans forsvarer, advokat Trygve Staff, til NTB.

Staff vet heller ikke om hans klient vil møte i retten fredag.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim sier til NTB at ettersom forholdene 53-åringen er tiltalt for, har en strafferamme på over ett år, er det slik at tiltalte selv må møte i retten for at saken skal kunne gjennomføres.

 

Lukkede dører

Hovedforhandlingen startet torsdag med at tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad tok stilling til om saken skal gå for lukkede dører. Etter en kort rådslagning kom retten til at det i denne saken foreligger spesielle grunner til en slik avgjørelse.

I sin begrunnelse viste Haug-Hustad til at retten besluttet at saken delvis kan føres for lukkede dører når privatlivets fred eller ærbarhet krever det.

– Lukking kan kun skje unntaksvis og det skal mye til for å lukke dørene. Det må være tuftet på konkrete opplysninger. Retten har kommet til at det foreligger slike spesielle grunner i denne saken, sa hun.

Tingrettsdommeren viste særlig til at det er nødvendig å gå inn på sensitive opplysninger knyttet til tiltalte.

 

Byttet navn på grunn av trusler

De to første dagene av rettssaken, torsdag og fredag, var satt av til Malthe-Sørenssens egen forklaring.

Saken var opprinnelig berammet fram til fredag 1. juni i Oslo tingrett.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen byttet navn i fjor. Bakgrunnen skal ha vært trusler fra kriminelle.

Til toppen