Denne avisa får 13.000 kroner per abonnent i statlig støtte

Denne avisa får 13.000 kroner per abonnent i statlig støtte

- Spiller en viktig rolle, sier eiere og politikere.

Oslo (NTB): Den samiske avisen Ávvir, som kommer fem dager i uken i Karasjok, får årlig 13.000 kroner i pressestøtte per abonnent.

Ávvir, som hadde 1.084 abonnenter i fjor, får årlig 14 millioner kroner i pressestøtte, skriver Dagens Næringsliv.

Daglig leder Tor Sara påpeker at samiskspråklige aviser står i en særstilling.

– Ávvir gis ut på samisk. Nedslagsfeltet er lite. Avisen spres også over hele landet. Det er klart at det kommersielle markedsgrunnlaget ikke er til stede for Ávvir. Det er et politisk spørsmål om vi trenger en samiskspråklig avis, sier han.

Regjeringen foreslo i høst å kutte støtten til samiske aviser med cirka fire millioner kroner.

– Det ble heldigvis avvist av Stortinget, sier Sara.

Den andre samiske avisen i Norge er Sagat. Den hadde et opplag på cirka 2.600 eksemplarer i fjor og fikk ti millioner kroner i støtte, tilsvarende 3.800 kroner per abonnent.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i Kulturdepartementet presiserer at de samiske avisene fyller en viktig samfunnsrolle.

– De spiller en viktig rolle for samisk demokrati og samfunnsdebatt og for bevaring og utvikling av de samiske språkene. Det høye støttebeløpet er dels begrunnet med at det er mer kostnadskrevende å produsere aviser på samisk enn på norsk, og dels med at de samiske avisene har svært begrenset markedspotensial, sier han, og viser til at internasjonale avtaler, som FNs erklæring om urfolks rettigheter og Minoritetsspråkpakten, forplikter Norge til å sikre den samiske befolkningen ytringsfrihet og et medietilbud.

(©NTB)

Til toppen