Sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land.
Sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land. (Foto: Gard L. Michalsen / Faksimile)

Derfor er det bråk mellom Vårt Land og eierkonsernet: Her er brevet de sju bekymrede Mentor-toppene skrev til styret i november

Situasjonen var så problematisk at sju virksomhetsledere uttrykte sin bekymring i et brev til styret i Mentor Medier. Vårt Land-sjefen vil ikke kommentere saken fredag, mens konsernsjef Per Magne Tveiten nå har møtt de ansatte i bedriften.

I går orienterte sjefredaktør og direktør Åshild Mathisen i Vårt Land sine ansatte om at hun ikke lenger har sin styreleders tillit.

Til Dagens Næringsliv uttalte hun at styreleder og konsernsjef Per Magne Tveiten muntlig har meddelt at han ikke har tillit til henne som ansvarlig redaktør. 

De ansatte reagerte med sjokk og vantro og sier til Medier24 at de har 1000 spørsmål om hva som egentlig foregår.

Per Magne Tveiten - redaktørens styreleder og konsernsjef i Mentor Medier - innrømte at de så på ting litt forskjellig, men ønsket ikke å kommentere om han har tillit til henne.

 

Sendte bekymringsmelding

Medier24 har fått tak i et internt dokument som er underskrevet sju virksomhetsledere i Mentor Medier:

  • Felicia Ferreira som er publisher i svenske Dagen
  • Eirik Hoff Lysholm, publisher i Dagsavisen
  • Gisle Høvik, adm. dir i Mediaconnect
  • Jennie Sjöström, forlagssjef og adm. dir i Libris
  • Kenneth Ericson, økonomisjef i Mentor Medier
  • Ole-Jacob Mosvold, konserndirektør i Mentor Medier
  • Kristin Steien Bratlie, org og utviklingsdirektør i Mentor Medier. 

I brevet, som ble sendt til styret i Mentor medier 30. november i fjor, står det at de er  bekymret for det de beskriver som en maktkamp mellom virksomheten Vårt Land og konsernet Mentor Medier.

De advarer styret mot å tro at det er bare en personkonflikt mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land, men at det handler mer om retningen på utviklingen.

«Jeg har ingen kommentarer til dette brevet i dag», skriver sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land i en SMS til Medier24.

 

– Store samarbeidsproblemer

Medier24 har vært i kontakt med flere kilder i og rundt konsernet som forteller at Vårt Land, som er den viktigste virksomheten i Mentor Medier, har fått «ture fram som de vil».

Det handler om at man ikke har nok fokus på det digitale skiftet, at man prioriterer papir, at man ikke samarbeider om teknologi, at man ikke klarer å bremse opplagsnedgangen - blant annet, får vi opplyst.

Samarbeidsproblemene har vært av en slik karakter at konsernet har måttet hente inn eksterne konsulenter i form av organisasjonspsykologer som skulle se på om det var mulig å løse utfordringene.

 

Står for det de skrev

Eirik Hoff Lysholm er administrerende direktør i Rogalands Avis - og Dagsavisen-konsernet.
Eirik Hoff Lysholm er administrerende direktør i Rogalands Avis - og Dagsavisen-konsernet. Foto: Erik Waatland/ARKIVFOTO

Sjefredaktør og administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen svarer slik på spørsmål om han fremdeles står for det han signerte i november:

– Jeg står ved bekymringen som står i brevet og kan bekrefte at jeg mener det er helt avgjørende for moderne aviser å kunne dele på kostnader og felles infrastruktur, men utover det kjenner jeg ikke til det som pågår. Det må være opp til eiere og styre å bestemme hvordan de vil håndtere situasjonen, sier han.  

– Jeg kan bekrefte at det var så store samarbeidsproblemer at vi måtte samlende henvende oss til konsernstyret. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier organisasjons- og utviklingsdirektør Kristin Alfrida Steien Bratlie i Mentor Medier i en kommentar etter å ha blitt konfrontert med brevet.

 

Slik lyder hele brevet:

Til styret i Mentor Medier

Som sentrale virksomhetsledere og ledere av fellesfunksjoner i Mentor Medier ønsker vi å dele vår bekymring med styret i Mentor Medier. Vi er bekymret for at våre meninger og våre organisasjoners behov blir satt til side i den prosessen som nå foregår mellom Vårt Land og konsernet med konsernstyret. I dette ligger det ikke bare en bekymring for våre egne organisasjoner, men også for utviklingen i konsernet som helhet inkluderer Vårt Land.

Derfor har vi gått til det noe uvanlige skritt å sende ut et felles brev til styret, slik at vi er sikre på at vår bekymring når fram til både styremedlemmer og eiere.

Vi vil advare mot å se de prosesser som har foregått de siste månedene som bare en personkonflikt mellom øverste leder av Mentor Medier og øverste leder av Vårt Land. Vår opplevelse er at det handler om ulike syn på hva det innebærer å ha et mediekonsern som deler kunnskap, erfaringer og systemer. I dette opplever vi at vi andre står samlet, men at Vårt Lands administrasjon ikke ønsker et samarbeid. Dette har preget, og preger, alle møter mellom organisasjonene og er gjennomgående på alle nivåer. 

Det er vår oppfatning at det i dagens mediebransje er helt avgjørende med samarbeid mellom ulike aktører. Det skjer en rivende digital utvikling, men i praksis er vi som konsern handlingslammet i utvikling av systemer og støttefunksjoner. Dette er den uheldige konsekvensen av hva som virker å være en pågående maktkamp. 

Vi ønsker oss, og tror på, et Mentor Medier hvor virksomhetene samarbeider under likeverdige forutsetninger og profesjonell forretningsstyring. Hvis vi skal jobbe sammen, må det være basert på det som er best for fellesskapet. 

Oslo/Stockholm 30.11.2017

 

Hadde møte med klubben i morges

Medier24 har vært i kontakt med konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier fredag morgen. Han er fremdeles ordknapp om situasjonen:

– Har du siden i går bestemt deg for om du har tillit til Åshild Mathisen?

Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.
Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier. Bilde: Gard L. Michalsen

– Jeg har fortsatt ingen kommentar til det spørsmålet.

– Vi omtaler et brev signert 30.11.2017 fra sju virksomhetsledere i Mentor Medier som sier de er bekymret, er du kjent med innholdet i brevet?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det brevet.

– Hvilket budskap har du til de ansatte i Mentor Medier og i Vårt Land?

– Jeg har akkurat hatt et møte med klubben i Vårt Land. Jeg går ikke inn på de samtalene, sier han.

Til toppen