Bane NOR SF - her er jernbaneforetakets nye logo, utarbeidet av Scandinavian Design Group.
Bane NOR SF - her er jernbaneforetakets nye logo, utarbeidet av Scandinavian Design Group.

Desigbyrået bak Bane NOR: «Design og endring er så mye mer enn en logo»

DEBATT: Hva er design og hvilke verdier kan vi skape med design?

  • Endret
  • JANNICKE ØIAAS, daglig leder i Scandinavian Design Group
  • KARI BUCHER, daglig leder i Grafill

Design er et verdifullt virkemiddel i endringsprosesser.

Design kan brukes til å løse problemer, endre holdninger og forenkle strategisk viktige valg. Design brukt riktig handler like mye om å fasilitere veien til resultatet, som den endelige visuelle løsningen.

Nylig spanderte nettavisen M24 på seg fete typer for å fortelle at ”Fem personer arbeidet i fem uker og tok 545.000 kroner for å lage Jernbaneverkets nye navn og logo”.

LES MER om denne saken: 

La oss ta regnestykket først:

545.000 deles på fem personer i fem uker. Det er 21.800 per person i uken. Hvis vi deler dette på en vanlig 37,5-timers uke, ender jeg på en timepris på 581,-

Er det dette journalisten mener er urimelig?

Er det antall mennesker som er satt til å gjøre jobben som er urimelig? Er det Jernbaneverkets bruk av penger som er urimelig?

La oss deretter ta litt om premissene:

At Jernbaneverket skal splittes i to er ikke et designbyrås fikse idé. Jernbanereformen er vedtatt langt høyere opp i hierarkiet, der formålet til de to nye virksomhetene besluttes. Det er først I etterkant oppdraget starter: Å være ett av flere byråer som blir invitert inn, deretter valgt til å bidra til å gi dette nye et navn, en historie og en form å samles om internt og eksternt.

Hva er design?

Er det tegning, form og farge? Er det prosessledelse? Er det fasilitering av arbeidsmøter? Er det visualisering av alternativer? Er det forenkling av valg? Er det kommunikasjon og dialog? Handler det om involvering og forankring? Handler det om å løse floker? Handler det om å skape begeistring gjennom visuelle virkemidler? Er det ledelse? Er det evnen til å se helhetlig og langsiktig på en problemstilling uavhengig av domenekunnskap? Er det endringsledelse? Er det et fag? Et håndverk? En modningsprosess?

Svaret er: Ja.

Til alt.

Det er fullt forståelig at en næringslivsjournalist som hungrer etter klikkrater bruker “prisen på et stykke design" som virkemiddel for å fyre opp under “statlig pengebruk”.

Det er også begripelig at ett stykk logo til en pris av kr 545.000,- kan oppfattes som dyrt.

Spesielt når løsningen foreligger, og det blir enkelt å vurdere den på bakgrunn av om den er stygg eller pen.

Det som derimot hadde vært interessant var om journalisten i tillegg hadde tatt seg bryet med å gå i dybden og satt seg inn i problemstillingen, slik at han hadde forstått hvilket behov som måtte løses og hvilken rolle designbyrået har i denne typen endringsprosesser.

Han ville kanskje fått øynene opp for at noe nytt har oppstått, noe som store deler av organisasjonen har vært med på å utvikle, noe som engasjerer både internt og eksternt, og derfor er så mye mer enn en logo.

Grafill er en interesseorganisasjon for norske designere og illustratører. Vi jobber med å synliggjøre verdien av arbeidet som utføres av bransjen. Dessverre får vi mange henvendelser fra våre medlemmer som oss om uverdige konkurranseforhold, dårlig betalte jobber og arbeidskontrakter. Innimellom får vi god hjelp av pressen som slår opp saker som denne.

Til toppen