Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.
Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.

#VårBesteJournalistikk

- Det beste Trump har gjort er å beskylde oss for fake news

- Det har fått opp kampgløden i alle redaksjoner. Vi skal vise dem, sier distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag.

#VårBesteJournalistikk

I denne spalten har Medier24 invitert et knippe journalister, redaktører, lesere og øvrige mediefolk til å fortelle hvorfor journalistikk er viktig – og hva de ønsker å trekke fram som det beste innen det journalistiske håndverket de siste årene.

Vi ønsker å bidra til å fremme det gode håndverket innen journalistisk arbeid – i en tid der flere forsøker å devaluere jobben som gjøres.

Medier24 har invitert ulike profiler i og utenfor mediebransjen til denne spalten #VårBesteJournalistikk for å vise fram verdien av godt journalistisk håndverk – og viktigheten av en fri og uavhengig presse.

I denne utgaven av spalten snakker vi med distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag.

Hun mener at skikkelig journalistikk aldri har vært viktigere.

NRK har satt fokus på avlusingsmidler i oppdrettsnæringa.

 

- Teppelegger med viktig innhold

1. Hvilket journalistisk prosjekt husker du best fra de siste årene?

1. - Som redaktør i distriktsdivisjonen i NRK er jeg både stolt og glad over at distriktskontorene i NRK det siste året har prioritert og satsa på dybdejournalistikk. Flere har oppretta dybdegrupper, slik vi i Trøndelag har gjort.  Vi teppelegger alle NRKs riksplattformer med godt og viktig innhold. Særlig stolt over at vi klarer å sette dybdeavtrykk på nett og mobil.

- Fire journalister i NRK Trøndelag har på heltid det siste året jobba med dybdesaker. Innimellom har de måttet fylle hull i turnus, og de har gått helgevakter, men vi har klart å skjerme de såpass at vi har levert noen skikkelige dybdedragere. Vi har blant annet satt fokus på avlusingsmidler i oppdrettsnæringa og vold mot barn.  Saker som både har nådd debattflatene riks og statsråders bord.

Når ei slik twittermelding når oss, ja, da har vi gode dager på jobb.

Twitter.

 

- Samtidig er det viktig at vi er skodd for å dekke hendelser ute i distriktene. Nylig har jeg sett flinke kolleger i Møre og Romsdal bidra sterkt til å holde oss oppdatert på båtdramaet i Hustadvika.

- I tillegg opplever vi hver eneste dag at vi er viktige for folk lokalt. Våre lokal radio- og TV-sendinger bidrar til å styrke den lokale identiteten. Stjeler et sitat fra fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag: «NRK Trøndelag har vært viktig for en felles trøndersk identitet når to fylkes skulle slås sammen».  Vi er samlende for Trøndelag når Åge Aleksandersen velger oss når han feirer 70-års dagen, og vi sender direkte morgenradio fra et fjøs i Roan.

Åge Aleksandersen.

 

- Beskylde oss for fake news

2. I hvilken grad mener du at journalistikk er viktig? Hvorfor det/hvorfor ikke?

I fjøset.

- Skikkelig journalistikk har aldri vært viktigere. I ei tid med Trumper og fokus på tatoverte hårviker, er det viktig at vi har sterke, redaktørstyrte medier. Vi trenger et sterkt NRK. Vi trenger sterke lokale og regionale mediehus. Mangfold og sunn konkurranse gjør oss sterkere. Det beste Trump har gjort  er å beskylde oss for fake news. Det har fått opp kampgløden i alle redaksjoner. Vi skal vise dem! Det er bare å ta en titt på lista over SKUP-nominerte.

3. Hva er journalistikkens største utfordring akkurat nå og hva kan vi gjøre med det?

- Jeg hører om stadig flere ungdommer som ikke tør å satse på ei journalistisk utdanning. Det blir færre studieplasser innen journalistikk. Skummelt hvis vi fortsatt skal ha sterke, seriøse medier. Vi trenger unge talenter. Håper det igjen blir flere faste jobber, slik at unge ser det er muligheter.  I tillegg må vi oppføre oss slik at bransjen ser seriøs ut. Vise at vi tar innhold og etikk seriøst.

- Digitaliseringa utfordrer oss minutt for minutt. Det er krevende å henge med kompetansemessig. Her tror jeg vi har enda mer å hente når det gjelder samarbeid. Mediehusene må i enda større grad lære av hverandre. Glad for at vi i NRK har en klar mediemangfoldsstrategi. Nylig hadde NRK Trøndelag årets andre kurs i instastories for lokale mediehus.

- Og her lærer vi av hverandre.

Til toppen