Lars Birger Persen i Ságat får svar fra Erik Stephansen i Nettavisen.
Lars Birger Persen i Ságat får svar fra Erik Stephansen i Nettavisen. (Foto: Erik Waatland og Ole Gunnar Onsøien)

DEBATT: Svarer på Tolga-kritikken:

Det er forskjell på tilsvar og samtidig imøte­gåelse

«Det _ kan_ for eksempel være slik at enkeltopplysninger ett medium legger fram, ikke nødvendigvis er feil – men at saken er vesentlig mer nyansert og kompleks», skriver Nettavisens Erik Stephansen om Tolga-kritikken.

 

Målet med Dokument Tolga er å belyse hva som egentlig skjedde i kommunen.

At ulike medier vektlegger ulike aspekter, betyr ikke at man har samtidig imøtegåelsesrett etter 4.14. Det er kanskje Sagat-redaktøren enig i, selv om han mener at reportasjeserien Dokument Tolga av Arbeidets Rett, Østlendingen, Romerikes Blad og Nettavisen kan ende med knall og fall.

Det _ kan_ for eksempel være slik at enkeltopplysninger ett medium legger fram, ikke nødvendigvis er feil – men at saken er vesentlig mer nyansert og kompleks, slik at totalbildet ser annerledes ut etter en grundig granskning.

Å synliggjøre dette, er etter vårt syn ikke å utsatte noen for «sterke beskyldninger» som krever samtidig imøtegåelse på de nye aspektene i saken etter Vær varsom-plakaten (VVP).

Derimot sier neste paragraf, nummer 4.15, at «De som er blitt utsatt for
angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar», og vi mener det er denne som passer her.

Derfor inviterte vi VG til å komme med tilsvar siden vi også publiserte en kritisk kommentar som gikk på avisens rolle. Gard Sterios svar publiserte vi minutter etter at vi fikk det.

(Vi sendte også fem spørsmål, men de har vi fremdeles ikke fått svar på).

Jeg tror Ságat-redaktøren er enig i at medier som konkurrerer ikke har noen plikt til å informere konkurrerende medier om hva man har funnet ut, selv om det som fremkommer korrigerer inntrykk skapt av tidligere presseoppslag.

Dokument Tolga fortsetter i dag, så blir kanskje helhetsbildet om hva som egentlig skjedde på Tolga fyldigere til slutt.

Til toppen