Ingjerd Østrem Omland og Christina Rezk Resar i NRK.
Ingjerd Østrem Omland og Christina Rezk Resar i NRK. (Foto: NRK / Medier24)

DEBATT

Det er tydelig at Andreas Eidem ikke har fått med seg alt NRK lager for unge. Selvfølgelig belyses ikke alt best fra Oslo!

«Har du fått med deg Rådebank? Blank? Lovleg? NUDES?», spør NRKs Ingjerd Østrem Omland og Christina Rezk Resar.

  • INGJERD ØSTREM OMLAND, redaksjonssjef for TV og event i NRK P3 og CHRISTINA REZK RESAR, redaksjonssjef for humor i NRK Underholdning

Det er helt topp å se at det er flere enn oss som er opptatt av mangfoldet i Norge! Andreas Ryen Eidem er det og det er bra, for det er vi og.

I en kronikk i medier24 sier Andreas R. Eidem at unge utenfor Oslo har grunn til å føle seg glemt av statskanalen og at NRK tydeligvis tenker at ungdomstemaer best belyses fra hovedstaden. Det dras frem noen eksempler på serier som er laget i Oslo som bevis. Så la meg dra frem noen eksempler som viser at den påstanden er feil:
 

Vi laget Lovleg fra Sandane om livet når man må flytte på hybel som 16-åring, vi laget NUDES fra Vikhammar og Kristiansand, vi laget Kongen av Gulset om det å vokse opp på Gulset og vi har også laget RÅDEBANK fra Bø i Telemark som viser den norske rånekulturen. For å nevne noen store og viktige NRK-satsinger for unge.  

Vi er mange i NRK som lager innhold for unge i dag, i alle sjangre, heldigvis. For vi tror en bredde i tilbudet er bra. Og så har NRK P3 et særlig ansvar for at målgruppa har relevant innhold fra allmennkringkasteren sin. 

For du ser, vi i NRK P3 har et oppdrag om å bringe unge nærmere hverandre, utfordre og underholde og vi skal gjøre det på en ekte måte. Nå er det fakta-serier Andreas nevner i sin kronikk, men vi er ikke så bundet av sjanger når vi løser oppdraget vårt. Vi bruker de plattformene og de sjangrene vi tror er best egnet til ethvert tema. Så mine eksempler over er fiksjonsserier. Kronikkforfatteren savner nemlig påkosta produksjoner fra andre steder enn Oslo, dramaserier er noe av det mest påkosta vi lager.

Drama er også en helt eksepsjonelt bra fortellerform for å vise andres virkelighet og belyse problemstillinger vår målgruppe står i hver dag. Men jeg kan også nevne P3 dokumentar, P3 på radio sender store deler av dagen fra Trondheim, nettredaksjonen vår er også delt mellom Oslo og Trondheim og lager saker med kilder utenfor Oslo.

Andreas, du kan være trygg på at vi er helt enige med deg om at ikke alt kan belyses fra Oslo. Og vi jobber bevisst for mangfold i ordets vide forstand. På alle plattformer. 

Og så tenker jeg også at det er riktig å nevne miljøaspektet her. For vi er opptatt av å produsere så miljøvennlig som mulig. Med å legge store TV-produksjoner, som er eksemplene du kommer med, til steder som krever reising for mange, så vil det alltid være en avveiing opp mot miljøhensynet.

For det er jo ikke slik at alt med Oslo er feil, eller at det er helt ugyldig det som mangfoldet i Oslo kan stille opp med.

Ja takk, begge deler! 

Til toppen