Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 under NJ sitt landsstyremøte i Bergen 21. oktober.
Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 under NJ sitt landsstyremøte i Bergen 21. oktober. (Foto: Erik Waatland)

– Det går mot masseoppsigelser i TV 2, sier klubbleder Henrikke Helland. Målet er fortsatt «størst mulig grad av frivillige løsninger», svarer ledelsen

(BERGEN): En uke før fristen går det særdeles tregt med nye sluttpakker i TV 2. Og kan ende den største enkeltnedbemanningen i som har skjedd i et mediehus, frykter klubblederen.

Under Norsk Journalistlag sitt landsstyremøte i Bergen fredag, forklarte klubbleder Henrikke Helland i TV 2 at det går mot svært vanskelige tider i mediehuset: 

– Det er ikke flere som har søkt sluttpakke den siste måneden i TV 2, så vi står nå overfor masseoppsigelser. Vi har vært i drøftinger og vi er uenige om kriteriene. For oss ser det ut som at bedriften vil bruke sin styringsrett og kjøre lukkede kretser i stor grad.

– Det kommer til å bli en ganske krevende vår for NJ med rettssaker, spådde Helland. 

I slutten av september varslet TV-kanalen at de skal ned med 177 årsverk, som er rundt 20 prosent av alle som jobber der. Etter at 64 personer tok sluttpakke i sommer, innebar det at 113 personer var overtallige, etter TV 2s nye strategi og organisasjon. 

– Vi er fremdeles i dialog om prosess, men det er et bilde som tegner seg nå og vi er skuffet og bekymret over det. Dette er den største enkeltnedbemanningen som har skjedd i et mediehus – det virker for meg å være umulig at vi skal unngå masseoppsigelser, sa Helland til sine kolleger i NJs landsstyre.

Hun understreket samtidig: 

– Vi jobber og er i dialog med å få forlenget sluttpakkene en måned til.

TV 2 vil ikke kommentere status for prosessen

I en kort kommentar til Medier24 vil ikke organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 foregripe begivenhetenes gang - eller forskuttere den pågående prosessen.

På spørsmål om hvor mange som har søkt sluttpakke i denne runden, sier hun:

- Det kommenterer vi først når vi har behandlet alle søknader på det åpne tilbudet, som utløper 28. oktober, sier Willand.

Willand vil ikke kommentere hvorvidt det går mot «masseoppsigelser», og gjentar det som har vært og er TV 2s ambisjon:

- Vårt mål er det samme som det har vært hele veien - størst mulig grad av frivillige løsninger. Vi ønsker ikke å forskuttere utfallet av en pågående prosess.

- Men tror dere at dette lar seg løse helt frivillig - og blir det aktuelt å utvide fristen?

– Vi vil arbeide aktivt for å oppnå frivillighet. Det har vært vårt mål hele veien. Vårt utgangspunkt er også at fristen for det åpne sluttpakketilbudet til alle utløper 28. oktober, svarer Willand. 

Overfor Medier24 bekrefter klubbleder Henrikke Helland at hun ikke kan se for seg noen annen løsning enn oppsigelser i stor skala:

- Vi står i den situasjonen at vi har 113 overtallige, har hatt en måned til med sluttpakker - og det har ikke kommet flere søknader, sier hun.

- Etter vårt syn da står vi overfor en masseoppsigelse i den forstand at det er så mange som skal gå. Derfor blir dette en ekstremt krevende prosess.

Det prosessen vil blant annet handle om kriterier for nedbemanning, eventuelle oppsigelser - og hvilke prinsipper som skal gjelde:

Kan man dele inn organisasjonen i små, lukkede kretser - eller må man se hele organisasjonen samlet? Og skal ansiennitetsprinsippet være det styrende?

- Vi mener man på se på TV 2 som én enhet, når vi skal nedbemanne. Der er kanalen av en annen oppfatning. De ønsker kompetanse som kriterium, og helt egne modeller for innplassering. Jeg er veldig bekymret, sier Helland.

Klubblederen spår at det kan bli mange konfliktsaker, som i verste fall havner i retten: 

- Vi forsøker etter beste evne å få landet dette på en ansvarlig måte. Men det ser ut som at bedriften velger å bruke sin styringsrett, og dette kan bli veldig travelt for Norsk Journalistlag framover. 

Klubblederen understreker at man ikke avviser andre kriterier enn ansiennitet, men:

- Vi har jo aldri sagt at man ikke skal se på kompetanse: Kriteriene i slike prosesser er jo ansiennitet, sosiale forhold og kompetanse, sier hun.

- Men ledelsen ønsker også å trekke inn egnethet, effektivitet, og andre kriterer som vi mener er ekstremt subjektive.

Helland beskriver videre stemningen i mediehuset som vanskelig og krevende.

Man har fått tegnet et bilde av et nytt og sterkt TV 2. Men samtidig har 8-900 ansatt en stor overtallighet hengende over seg, som man ikke helt vet hvordan vil slå ut.

- Hvordan har folk det?

- Vi er avventende. Jeg kan ikke si annet enn det akkurat nå.

LES MER om TV 2-kuttene:

TV 2 kutter på lokalkontorene, legger ned Kristiansand, satser mer på Sumo og flytter alle på nyhet til Nyhetskanalen

Dette sa klubbleder Henrikke Helland til Medier24 for noen uker siden: 

TV 2-klubbleder Henrikke Helland til Medier24 om kuttene og veien videre

Posted by Medier24.com on 29. september 2016

SE OG HØR mer om kuttene vår videoreportasje fra TV 2s tunge dag i Bergen 29. september:

Egil Lauritz Pettersen har jobbet 24 år for TV 2 i Tromsø. Nå skal kanalen kutte fra to til én på alle lokalkontorene som blir igjen. Medier24 snakket med den særdeles produktive TV-nestoren i nord etter dagens allmøter i Bergen:

Posted by Medier24.com on 29. september 2016

Til toppen