VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken er ferdig. Mediehuset legger fram evalueringen onsdag kveld.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken er ferdig. Mediehuset legger fram evalueringen onsdag kveld. Foto: Berit Roald / NTB scanpix (Roald, Berit)

Granskningen er klar:

Dette er de seks tiltakene VG setter i gang for å unngå en ny skandale

Etablerer offentlig logg for endringer på publiserte saker og skal avklare all bruk av anonyme kilder i den politiske journalistikken på redaktørnivå, ifølge rapporten.

Dette har skjedd: 

* 17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet.

* 18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng.

* 20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap.

* 21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk.

* 22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv.

* 27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger.

* 14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet.

* 20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisa med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken.

* 21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel.

* 27. mars: VG legger fram sin interne gransking av saken.

Kilde: NTB

Onsdag la VG fram sin interne granskningsrapport, etter saken hvor Sofie (27) stod fram og kritiserte VGs journalistikk rundt videoen av at hun og Trond Giske danser på en bar i Oslo. 

VG beklager hendelsen, og har konkludert med at det har blitt begått flere feil på flere nivåer i organisasjonen. Journalist Lars Joakim Skarvøy har blitt kritisert av kvinnen for å gjengi sitater hun ikke kjenner seg igjen i. Journalisten selv understreker at han aldri har fabrikkert noe sitat. Det sier han i et intervju med Medier24. 

Han får imidlertid permisjon med lønn i seks måneder. VG-redaktør Gard Steiro blir sittende, og har styreleder Torry Pedersens tillit. Det ble klart på onsdagens pressekonferanse. 

 

Dette er tiltakene

I rapporten trekker VG fram seks punkter, som er tiltak redaksjonen skal sette i gang med etter denne. 

I rapporten skriver de: 

  • «Det etableres nye og klarere retningslinjer for VG-medarbeideres forhold til og behandling av kilder. Dette arbeidet er allerede igangsatt. VG skal skape trygghet og tillit for alle som kommer i kontakt med våre redaksjonelle medarbeidere. Våre kilder skal ikke oppleve utilbørlig press.

Disse retningslinjene vil bli kommunisert så snart de er ferdig utarbeidet». 

  • I politisk journalistikk kan kildearbeidet være vanskelig, ved at kilder vil ønske å være anonyme eller er varsomme med å fronte vanskelige saker. VG vil gjennomgå våre etiske regler om kildekontakt og kildehåndtering, herunder bruk av anonyme kilder. All publisering basert på bruk av anonyme kilder skal fra nå av avklares på redaktørnivå. VG vil utfylle eksisterende regler med mer utfyllende retningslinjer og eksempler for å oppnå en bedre og mer ensartet håndtering av redaksjonens kilder.
  • Alle VGs journalister skal jevnlig trenes i bruk og forståelse av VGs etiske regelverk. Alle VGs redaksjonelle medarbeidere skal ha etikken i ryggmargen og være kjent med VGs etiske regler og supplerende retningslinjer som beskrevet ovenfor. I tillegg Evalueringen av VGs dekning av Trond Giske-videoen 55 skal det holdes en intern gjennomgang av denne rapporten for alle redaksjonelle medarbeidere.
  • I det redaksjonelle arbeidet vil det kunne oppstå feil eller unøyaktigheter. VG skal ha som målsetning å rette opp og beklage slike feil fortløpende og så raskt som mulig. Vi skal også ta inn over oss kritisk dekning eller omtale av vårt redaksjonelle arbeid, og formidle dette på egnet måte i vår nyhetsformidling. Det skal utarbeides nye standarder for rettelser i digitale manus, som gir sporbarhet for feil.
  • Et av funnene i rapporten er at det manglet ledd i kvalitetssikringen i redaksjonen. Det skal tilstrebes å fylle sentrale ledd for kvalitetssikring ved fravær.
  • På våre digitale flater skal VG opprette en egen offentlig logg som til enhver tid er løpende oppdatert med feil og etterfølgende korreksjoner. Her skal også VGs beklagelser loggføres, slik at man kan gå tilbake i tid og få en full oversikt.

 

– Ikke grunnlag for å kalle det fabrikkering

Nyhetsredaktør i VG Tora Bakke Håndlykken understreket at det er viktig for VG at det ikke skjer likende ting igjen.

Samtidig understreket hun at de ikke har funnet grunnlag for å si at det har blitt fabrikkert sitater, men at det har blitt begått feil. 

– Hun er sitert på utsagn hun ikke kan stå inne for. Dette er kritikkverdig, sa Håndlykken videre. 

– Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at VGs reporter har fabrikkert utsagn, fortsatte Bakke Håndlykken. 

Hun understreket at de har beklaget dette overfor Sofie, altså kvinnen i videoen. 

Til toppen