Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum.
Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum. (Foto: Mentor Medier)

- Dette er ikke noen god måte å behandle folk som har lagt ned hele livet sitt i redaksjonen

- Framstår som en merkelig vurdering, sier NJ-rådgiver Trond Idås om å flytte Nina Johnsrud til Dagsavisen Fremtiden i Drammen.

Mandag meldte Medier24 om Nina Johnsrud, krim- og samfunnsjournalist i Dagsavisen, som nå er «omorganisert» til lokalkontoret og den sonede utgaven Dagsavisen Fremtiden.

To togturer eller en kronglete kjøretur fra Johnsruds hjem i Son.

En av dem som har reagert på avgjørelsen er rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag, som både kjenner Johnsrud og fagfeltet hun jobber med.

- Dette framstår som en underlig redaksjonell vurdering. Hun er en av Norges fremste journalister innen sitt felt på integrering, innvandring, ekstremisme, kriminalitet, med mer. Og det er ille for dekningen hvis en av Norges ledende journalister på området blir satt til å jobbe med lokaljournalistikk i Drammen, mener Idås.

- Ikke et vondt ord om Drammen, selvsagt - og det er sikkert nok å ta av der også. Men det er ikke så mange som har fulgt dette feltet, helt tilbake til 90-tallet, sier han videre.

Dagsavisen-journalist NINA JOHNSRUD, her under prisutdeling av Fritt Ords Honnør i 2012 for «modig journalistikk og forsvar av ytringsfriheten». (Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix)
Dagsavisen-journalist NINA JOHNSRUD, her under prisutdeling av Fritt Ords Honnør i 2012 for «modig journalistikk og forsvar av ytringsfriheten». (Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix) Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

- Oppfatter du dette som et forsøk på å presse henne ut av redaksjonen?

- Det er i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved det, når du gir en godt voksen medarbeider som Nina på 57 en reisevei på flere timer hver dag. Det er i hvert fall i liten grad lagt til rette for at hun skulle bli. Alle løsninger i Oslo eller Moss ville vært bedre, status quo eller forenkling for henne, mener Idås.

- Her er det tatt ingen menneskelige eller sosiale hensyn. Og dette er kanskje særlig overraskende, med Dagsavisen som er eid av Mentor Medier. Det er et konsern som representerer tunge, etiske og moralske verdier, sier han.

NJ følger saken tett

Norsk Journalistlag er tett inne på alle enkeltsakene som er og har vært i Dagsavisen. Advokat August Ringvold ønsker ikke å kommentere detaljene i hver enkelt sak, men rådgiver Trond Idås konstaterer at denne saken kan bli utfordret på flere måter:

- Det er mange sider ved denne saken, både juridisk og med tanke på hva som står i arbeidskontrakten og hvordan driften er organisert. Hvis kontrakten slår fast at hun har arbeidssted i Oslo, blir det et spørsmål om det er innenfor styringsretten å flytte henne til Oslo - eller om det krever en endringsoppsigelse og en potensiell tvistesak.

TROND IDÅS, rådgiver i Norsk Journalistlag. (Foto: NJ)
TROND IDÅS, rådgiver i Norsk Journalistlag. (Foto: NJ) Foto: NJ

Johnsrud er langt fra den eneste som er blitt flyttet på eller rammet av omorganisering og nedbemanning. Ikke minst gjelder det de 12 årsverkene som er kuttet i mediehuset.

Idås, som har jobbet mye med nedbemanning og arbeidsmiljø, er også bekymret for hvordan arbeidsmiljøet blir for dem som er igjen.

- Vi ser at denne typen omstillinger har omfattende konsekvenser både for dem som må slutte og dem som blir igjen. Det handler både om miljø og arbeidstakernes helse, sier han, og viser blant annet til en stor arbeidsmiljøundersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet for noen år siden.

- Vi ser at det særlig er kombinasjon av nedbemanning i mediehuset, og at du settes til andre oppgaver, som har negativ effekt, sier Idås.

Tung vår for Dagsavisen

Det har vært en tung vår for Dagsavisen-redaksjonen, bekrefter klubbleder Espen Rusdal overfor Medier24.

I vinter skulle mediehuset spare penger, men da uten å nedbemanne. I løpet av våren har det blitt til en nedbemanning i mediehuset, inkludert Rogalands Avis, på til sammen 12 årsverk.

- Så sent som i mars var det snakk om ingen nedbemanning. Og så har det blitt til en omfattende nedbemanning. Det har også vært så som så med informasjon, mener Rusdal.

- Jeg forstår at det er lite info og det er ikke alltid man kan si noe, men det å sende ut en e-post om at du ikke kan si noe, har også en verdi, sier klubblederen.

Han beskriver også sårheten i redaksjonen ved å se kolleger som har vært der i både 20 og 30 år gå ut døra nærmest på dagen, med mer eller mindre frivillige sluttpakker eller AFP.

- De er frivillige i den forstand at folk har skrevet under, sier Rusdal.

I prosessen har klubben også vært i kontakt med konsernstyret i Mentor Medier, som er største eier i Mediehuset Dagsavisen AS, angående mangel på informasjon. 

Allmøte mandag ettermiddag

Mediehuset Dagsavisen omfatter, foruten selve Dagsavisen, også sonede utgaver i Drammen og Moss. Samt en fullverdig lokalavis i Rogalands Avis. Denne modellen ønsker mediehuset nå å utvide, og modellen skal være rigget for dette.

Prosessen har vært ledet av utviklingsredaktør Lars West Johnsen og kommersiell direktør Nina Kordahl. Etter samtale og prosesser fikk de ansatte det nye «organisasjonskartet» på mail fredag, og mandag ettermiddag var det allmøte for alle ansatte for å orientere om den nye organisasjonen.

- Det er mange som har fått nye oppgaver og avdelinger, mens noen har fått nytt arbeidssted. Noen er fornøyd og andre er ikke fornøyd.

Slik beskriver klubbleder Espen Rusdal situasjonen. Han bekrefter samtidig at nedbemanningen og omorganiseringen er i mål - med unntak nettopp situasjonen til Nina Johnsrud.

- Etter hva jeg har forstått, har hun fått litt tid på seg til å områ seg, sier klubblederen. 

Han sier at både klubben og NJ sentralt nå bistår Johnsrud i den videre prosessen.

Lysholm: Forundet over karakteristikkene av lokalavisjournalistikk

Sjefredaktør og direktør Eirik Hoff Lysholm i Mediehuset Dagsavisen kommenterer saken og reaksjonene på omorganiseringen og flyttingen av journalist Nina Johnsrud slik: 

- Jeg kommenterer av prinsipp ikke personalsaker verken i allmøter, på Facebook eller i andre medier. Jeg er forundret over de karakteristikker som kommer mot journalistikk som utøves utenfor ring 3 i Oslo. Jeg har stor respekt for den norske lokalavisjournalistikken, og er stolt over at vi nå er en del av dette i fire byer, sier han. 

Lysholm viser videre til de strategiske satsingene på utgavemodeller, som han mener har vært en suksess. Men at man likefullt ikke kom unna nedbemanning og omorganisering:  

- Vi har tre år på rad gjort strategiske satsinger som vi har lyktes med og som har fjernet behovet for den type prosesser som vi nå har vært gjennom. Da vi ikke hadde en slik satsing klar for 2016, er det riktig at vi ikke gikk direkte i en nedbemanningsprosess. I stedet valgte vi å inkludere alle ansatte i våre utfordringer.

- Målsettingen var todelt, vi ville både se på kostnader og mulige prosjekter som kunne skape ekstra inntekter. Da vi ikke lyktes med dette arbeidet, måtte vi gå videre til den prosessen vi nå har avsluttet. Jeg mener at vi i dette arbeidet har inkludert ansatte tungt for å løse bedriftens utfordringer, noe som jeg håper er i god Dagsavisen-tradisjon. Men selv om vi har lyktes med flere satsinger de siste årene, er vi ikke løsrevet fra den inntektssvikten som resten av bransjen rammes av. Det måtte vi ta konsekvensen av.

Til toppen