Her ser vi deler av SKUP-styret, samlet til et møte vinteren 2015. I midten bakerst; sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, som 19. april valgte å si opp sin stilling. Sittende foran: Styreleder Jan Gunnar Furuly.
Her ser vi deler av SKUP-styret, samlet til et møte vinteren 2015. I midten bakerst; sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, som 19. april valgte å si opp sin stilling. Sittende foran: Styreleder Jan Gunnar Furuly. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

- Dette handler ikke bare om et underslag lenger, men om SKUPs eksistens

- SKUP er kommet i noe som minner om en kapringssituasjon, sier en meget frustrert styreleder Jan Gunnar Furuly.

For to og en halv uke siden ble det kjent at SKUPs tidligere sekretariatsleder Jens Egil Heftøy skal ha begått underslag.

Men den gode dialogen som SKUP-styret presenterte på kvelden tirsdag 19. april, er blitt borte vekk og vel så det på to og en halv uke.

Ja: Stiftelsen er nærmest blitt kapret, mener styreleder Furuly. Og «kaprerne» i dette tilfeller er tidligere daglig leder og hans advokat Elin Nykaas.

Slik svarer nemlig Furuly, på henvendelse fra Medier24 om hvor saken nå står: 

- En måned etter årets konferanse aner vi ikke hvordan den økonomiske situasjonen er, har ingen oversikt over regninger, eller hva vi kan fakturere. Vi har ikke tilgang til regnskapssystemet, e-post eller annen dokumentasjon. Ja, SKUP er kommet i noe som minner om en kapringssituasjon. 

- Og dette skjer mens tidligere daglig leder og hans advokat trenerer situasjonen, uten at de møter oss for dialog. Det er meget beklagelig, mener styrelederen.

Handler om SKUPs eksistens

- Kan SKUP neste år stå i fare?

- Nei. Det blir SKUP neste år, og det blir en egen datakonferanse til høsten. I tillegg skal SKUP arrangere en gruppereise til den amerikanske IRE-konferansen i juni. Denne turen er finansiert av STUP-midler, sier Furuly.

Han legger samtidig ikke skjul på at situasjonen er alvorlig:

- Det har vært noen dager der vi har telt penger for harde livet. Dette handler ikke bare om et underslag lenger, men om SKUPs eksistens.

- Men vi opplever at hele bransjen står bak oss. Vi har fått tillitserklæringer og støtteerklæringer fra både organisasjoner og bransjer som står bak oss. Samtidig er det er klart at denne saken er alvorlig og til stor slitasje på en stiftelse som drives på frivillig basis og idealisme, sier Furuly.

Gikk fra god dialog til åpen konflikt

Det var tirsdag 19. april at saken kom til overflaten, og SKUPs styre sendte ut pressemelding om at daglig leder Jens Egil Heftøy hadde sagt opp sin stilling.

Heftøy erkjente ifølge den pressemeldingen «privat og ikke-autorisert forbruk» av et beløp på drøyt 42.000 kroner, og valgte å si opp sin stilling.

Dialogen skal så langt ha vært god, fram til daglig leder engasjerte NJ-advokat Elin Nykaas, ifølge Furulys beskrivelser av den uka:

- Tirsdag sa han opp. Onsdag fikk han advokat. Torsdag ble det konflikt, og fredag trakk han oppsigelsen, sier styrelederen.

- Er Jens Egil Heftøy per nå ansatt som daglig leder i SKUP?

- Vi anser ham for ikke å være ansatt. Han sa selv opp sin stilling. Og så har han senere trukket sin egen oppsigelse, og kalt den usaklig og ugyldig, sier Furuly.

Flere problemer for stiftelsen

Akkurat nå har SKUP problemer på «alle fronter» - og flere forhold som gjør den økonomiske situasjonen særdeles vanskelig:

  • En ting er det påståtte og tildels erkjente underslaget, som for noen uker siden også ble politianmeldt. Omfanget skal ifølge SKUP nå være langt større enn de første 42.000 kronene. Daglig leder signerte i en tidlig fase et gjeldsbrev på 170.000 kroner, men det skal ikke være enighet om beløpet. Etter hva Medier24 forstår, kan omfanget også være større.
  • I tillegg har selve saken påført SKUP betydelige kostnader til revisor, konsulenter og advokater. Så langt på 200.000 kroner. Dette for en stiftelse med et normalt årlig budsjett på 2 millioiner kroner.
  • Sist, men ikke minst og kanskje mest alvorlig akkurat nå: Stiftelsen har for tida ingen fungerende sekretariat, eller oversikt over egen økonomi. Man har til en viss grad tilgang på stiftelsens bankkontoer, men bare ved fysisk oppmøte i bank.

«Det har vært noen ubehagelige overraskelser»

2015 var et ekstraordinært år med en global gravekonferanse på Lillehammer, noe som firedoblet omsetningen fra 2 til 8 millioner kroner.

Ifølge opprinnelig revidert regnskap, endte året med 107.000 kroner i underskudd, og en egenkapitalsituasjon på 608.754 kroner.

Men det regnskapet speiler etter alt å dømme ikke hele bildet, ifølge styreleder:

- Den økonomiske situasjonen er verre enn det årsregnskapet ga inntrykk av, og det er ting med det som ikke stemmer, mener Furuly.

Men dette får altså stiftelsen ifølge styrelederen ikke full oversikt over:

- Det har vært noen ubehagelige overraskelser de siste ukene som har skremt oss. Det dukker opp regninger vi ikke var klar over. Samtidig har vi identifisert flere hundre tusen kroner i inntekter som ikke er fakturert.

- Men det er vanskelig å gjøre korrekt, så lenge vi ikke har tilgang til vårt eget regnskapssystem.

Medier24 snakket med styreleder flere ganger fredag. I løpet av dagen fikk SKUP-styret tilgang til det Furuly omtaler som «backup-filer fra regnskapet.

- Dette skal angivelig være regnskapet, men det er ikke noe system som vi kan åpne. Og vi har fortsatt ikke tilgang til SKUPs e-post, hvor det meste av dokumentasjonen ligger, hevder han.

Nok en avvist møteinvitasjon

Furuly har de siste ukene hatt permisjon med lønn fra sin arbeidsgiver Aftenposten for å jobbe med saken, og er takknemmelig for det. Mandag skal han etter planen tilbake i arbeid som journalist.

Men saken er på ingen måte avklart. Tvert i mot blir mandag en viktig dag. Da møtes SKUP-styret for å diskutere veien videre.

Styret hadde også innkalt sekretariatsleder Heftøy med advokat Nykaas til drøftelsesmøte mandag, men fredag ettermiddag ble det klart at det ikke blir noe av.

- Advokaten har nå avvist vår invitasjon til møte, sier Furuly fredag ettermiddag.

Neppe ny daglig leder før etter sommeren

- Når man ser hvordan dette gikk: Kunne SKUP gjort noe annerledes?

- I en liten og dugnadsbasert organisasjon som SKUP er, så er arbeidet og relasjonen til stiftelsens eneste ansatte avhengig av og basert på tillit. Slik mange organisasjoner driver.

- Og akkurat nå er fokuset vårt på å rydde opp, sier styreleder.

Èn viktig endring er imidlertid allerede på vei: Regnskapet blir så raskt som mulig satt ut til eget byrå.

- Vi holder på å engasjere et regnskapsfirma for å ta over regnskapsføringen, sier Furuly.

- Hva med rekrutteringen av ny sekretariatsleder?

- Det har vi ikke fokus på nå. Det vil vi neppe komme til før i høst. Og når regnskapet er satt ut, snakker vi heller ikke om en full stilling.

Heftøys advokat kjenner seg ikke igjen i styreleders beskrivelser

Heftøys advokat kjenner seg ikke igjen i styreleders beskrivelser

Daglig leder Jens Egil Heftøys advokat fra NJ, Elin Nykaas, har fått forelagt alle Furulys uttalelser for kommentar fredag.

Hun kjenner seg ikke igjen i hans beskrivelser og virkelighetoppfatning.

- Dette var veldig overraskende for meg. Styret har ikke bedt om e-post eller regnskap før tirsdag denne uka, hevder Nykaas.

- Når det gjelder e-post, så har advokat Gulbrandsen i henhold til personopplysningsforskriftens bestemmelser varslet innsyn i e-posten mandag til uken. Vi har bedt om at dette utsettes til tirsdag slik at jeg kan være tilstede ved innsynet, sier advokaten.

Hun sier også at man har oversendt tilstrekkelig data for regnskapet til styret.

- Vi fikk henvendelse om det onsdag, og oversendte regnskapssystemet til styret fredag. Det var litt praktiske utfordringer med det, fordi det er store filer.

- Du sier «regnskapssystemet.» Men oversendte man systemet, eller filer?

- Vi har oversendt regnskapet i det originale filformatet for å gjøre det raskest mulig tilgjengelig for styret. Dette ble oversendt i formiddag. Da vi fikk melding om at de ikke hadde det nødvendig programmet for å åpne disse, så da har vi jobbet med å legge til rette for det også.

- Det er åpenbart forskjeller på oppfatningen mellom partene her. Hva skyldes denne uenigheten?

- Det blir vanskelig for meg å spekulere i, og uenighet om sakens innhold ønsker jeg ikke å prosere i media.

- SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly har flere ganger beskrevet et «stemningsskifte» etter at du kom inn i saken. Har du noen kommentar til det?

- Jeg vet ikke hvordan det var før jeg kom inn i saken. Hvordan han oppfatter saken, er vanskelig for meg å kommentere, sier advokaten. 

- Daglig leder erkjente først deler av forholdet, sa opp sin stilling - og så trakk han oppsigelsen. Vil du si noe om hvorfor han valgte det? Og oppfatter dere at Heftøy per dags dato er ansatt som sekretariatsleder i SKUP?

- Uenighet om sakens innhold ønsker jeg ikke å prosedere i media. Det gjelder både forholdet at oppsigelsen er trukket og Heftøys stilling per i dag, svarer Nykaas. 

SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly holder på sin side fast på virkelighetsbeskrivelsen styret har.

- Det er lenge siden vi har formulert og sagt fra at vi mangler innsikt i SKUPs økonomi, regnskap, drift og e-post. Det er håpløst at vi ikke har fått dette ennå, sier han.

- Oppfatter dere det slik at advokaten har bedt om å utsette fra mandag til tirsdag?

- Etter å ha avvist to møteinvitasjoner, har advokaten nå sagt seg villig til at bare hun kan møte oss tirsdag. Men det vi trenger er å møte både henne og tidligere daglig leder - og få tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon for SKUP, legger Furuly til.

SKUPs advokat: - Etter vår mening foreligger det uansett grunnlag for avskjed

- At noen trekker en oppsigelse, det skjer fra tid til annet. Det er ikke helt uvanlig. Men i dette tilfellet så var det etter vår mening «gode grunner» for han til å si opp, sier John S. Gulbrandsen, som er engasjert som advokat for SKUP.

- Og etter vår mening foreligger det uansett grunner for avskjed, hvis han ikke hadde sagt opp selv, legger advokaten til.

Gulbrandsen omtaler det planlagte møtet mandag som et drøftelsesmøte, noe SKUP har prøvd å få til en gang tidligere med daglig leder.

- Hvor står denne saken, rent arbeidsrettslig?

- Han har trukket tilbake sin oppsigelse, men det har ikke SKUP akseptert. Så får vi se hva som skjer når vi kommer i dialog. Et alternativ kan være å gi avskjed, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen bistår også SKUP i prosessen med å rydde opp og få oversikt over situasjonen. Noe som inkluderer å forsøke å få tilgang til regnskap, dokumenter og e-post.

- Hvis du skal inn i en PC og e-post som er delvis privat, så er det en del formalia vi skal ta hensyn til. Derfor har vi sendt et formelt varsel og begjæring om innsyn, med tilbud om Heftøy og eller hans advokat om å være til stede. Stiftelsen må få tilgang til systemene og ikke minst e-post, for å få oversikt over situasjonen, sier Gulbrandsen.

Advokaten sier vider at fokus nå ligger på to forhold: Det arbeidsrettslige - og å få oversikt over både omfanget av mislisholdet, og den økonomiske situasjonen for SKUP. Eventuelt videre og rettslige skritt vil man ta stilling til deretter.

- Punkt 1 nå har vært det rent arbeidsrettslige. Og å få full oversikt. Konsekvensene av det han måtte ha foretatt seg, er vi ikke ferdig med ennå. Vi får «summere opp» når vi kommer dit, og så vurdere videre skritt, sier Gulbrandsen.

Til toppen