Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Dette krever presse­organisasjonene av den nye presse­støtten til Oslo kommune

«Et naturlig krav vil være at medier som får tilskudd må̊ forplikte seg på̊ Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten og at det er mulig å klage mediet inn for Pressens Faglige Utvalg», skriver de.

Oslo kommune står klare til å innføre en ny støtteordning for medier som skriver om Oslo.

– Vi har vært opptatt av å få til en bredere Oslo-offentlighet. Om man ser på Mediestøttemeldingen står det der at det er en del «hvite flekker» på kartet – og Oslo er en av dem, sa byråd Rina Mariann Hansen til Medier24 tidligere i sommer.

Forskriften har vært ute på høring, og flere av presseorganisasjonene har levert en felles høringsuttalelse, med en rekke krav til hva de ønsker av den nye ordningen. 

 På sine egne nettsider skriver Norsk Redaktørforeningen at de ønsker at følgende prinsipper må ligge til grunn for ordningen:

  • Objektive tildelingskriterier. Et naturlig krav vil være at medier som får tilskudd må̊ forplikte seg på̊ Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten og at det er mulig å klage mediet inn for Pressens Faglige Utvalg.
  • Armlengdes avstand. Ordningen må̊ organiseres slik at det er størst mulig avstand mellom dem som yter tilskudd og de som lager journalistikken. Vi vil advare mot at kommunen selv avgjør hvem som skal få̊ tilskudd.
  • Bygge på̊ eksisterende prinsipper/stønadsordninger – det er naturlig å legge en eventuell kommunal tilskuddsordning tett opp mot mediestøtteordninger som har fungert i Norge til nå̊.
  • Størst mulig grad av plattformnøytralitet.

Videre står det i forslaget til forskrift at det kan legges til flere kriterier. Det reagerer organisasjonene kraftig på. 

«I forslaget til forskrift legges opp til at det kan stilles flere vilkår for tilskuddet i vedtaket enn det som følger av forskriften. Dette strider mot prinsippet om åpne og objektive kriterier, og det kan være uforenlig med redaksjonell frihet og uavhengighet», understreker medieorganisasjonene i uttalelsen og anbefaler at dette tas ut av forskriften.

Til toppen