Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Her fra da hun la fram kulturbudsjettet mandag 7. oktober 2019.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Her fra da hun la fram kulturbudsjettet mandag 7. oktober 2019. (Erik Waatland)

DIREKTE FRA 09:30:

Trine Skei Grande legger fram den nye medieansvars­loven

Følg arrangementet direkte her.

 

 

I mai 2018 sendte kulturminister Trine Skei Grande forslag til ny medieansvarslov ut på høring.

Målet med den nye loven er å modernisere dagens lovverk for mediene, gjøre lovverket plattformnøytralt og tydeliggjøre publiserings- og redaktøransvar. En samlet mediebransje har lenge etterspurt nytt lovverk på feltet. 

– Vi kommer med dette forslaget fordi det lovverket vi har i dag er fragmentert, uoversiktlig, spredt på mange ulike lover og teknologisk gammeldags. Vi trenger en ny lov for å modernisere lovverket vårt, sa Skei Grande til Medier24 da.

Se direktesendingen her.

Til toppen