Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media (Ole Gunnar Onsøien)

DN: Polaris og Adresseavisen saksøker sin egen advokat

Går til sak mot sin egen advokat, Trond Vernegg (60), for uaktsom rådgivning, skriver DN.

Bakgrunnen for søksmålet er rådene Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga, i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015, skriver Dagens Næringsliv

På det tidspunktet avtalen det er uenighet om ble inngått eide Polaris 10 prosent av aksjene i Finn.no, men i forbindelse med salget, hvor de solgte seg ned til 9,99 prosent. Salget gjorde, ifølge DN, det slik at Schibsted vippa 90 prosent av aksjene, og dermed kunne overføre penger ut av Finn.no som konsernbidrag, heller enn skattepliktig utbytte. 

Polaris-konsernsjef Per Axel Koch til DN bekrefter at det dreier seg om tolkning av aksjonæravtalen.

– Hvorfor står tvisten mellom Polaris Media og advokaten deres og ikke mellom Polaris Media og Schibsted, spør DN. 

– Det viser seg at avtalen skal fortolkes slik som Schibsted mener. Da har vi gått tilbake til advokaten vår, som sa at det var annerledes. Vi mener at det er inntekter vi har gått glipp av og vil gå glipp av i årene som kommer som følge av dårlig råd fra Arntzen de Besche, sier Koch til DN. 

Verneggs advokat avviser grunnlaget. 

– Vi har avvist at det er grunnlag for noe erstatningskrav, sier Verneggs advokat, Jan Birger Jansen i BAHR til DN. 

Til toppen